Tag Archives: Paczka dla seniora

Paczka dla Seniora_FDI (1)

Trwa 10. edycja akcji „Paczka Dla Seniora”

Fundacja Dobrych Inicjatyw, we współpracy z partnerami biznesowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, już po raz 10. podjęła działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu ekonomicznemu oraz samotności osób starszych….