Kontakt
Wydawca i redakcja:
Stowarzyszenie My50+
ul. Cmentarna 22E
62-051 Łęczyca
KRS 0000607747
NIP 7773260103
REGON 363985180

Redaktor naczelna
Anna Dolska
tel. 513078964

Z-ca redaktor naczelnej
Beata Klimczak
tel. 502078390

e-mail: my50plus@gmail.com, redakcjamy60plus@gmail.com

Imię i nazwisko *
E-mail: *
Zapytanie *