Z prac Miejskiej Rady Seniorów

Kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbyło się w gmachu Biblioteki Raczyńskich. Ta szacowna instytucja publiczna została założona w 1829 w Poznaniu przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Zgodnie z życzeniem fundatora z jej zbiorów mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta bez względu na narodowość czy płeć, z zastrzeżeniem że funkcje kierownicze mogli pełnić jedynie Polacy. Większa cześć księgozbioru pochodziła od Edwarda Raczyńskiego i jego żony Konstancji. Były to zarówno dzieła współczesne fundatorom jak i gromadzone przez lata starodruki i rękopisy. Przetrwały one w stanie nienaruszonym aż do  II wojny światowej. W 1943 r. w celu zabezpieczenia najcenniejszych zbiorów, zarządzający biblioteką w służbie Rzeszy urzędnik Józef Aleksander Raczyński wywiózł ok. 17 tys. tomów do podpoznańskiego majątku w Obrzycku. Wszystkie pozostałe w Poznaniu książki uległy zniszczeniu na skutek pożaru, który wybuchł w czasie walk o wyzwolenie miasta w lutym 1945 r. Zniszczony gmach odbudowano  w latach 1953-56.

Obecnie Biblioteka Raczyńskich jest najstarszą czynną i jedną z największych publicznych książnic w kraju. W swoich zbiorach posiada ok. 2 milionów pozycji z czego ponad 200 tys. to tzw. zbiory specjalne. Składają się na nie rękopisy, starodruki i mapy. Do najcenniejszych w zbiorach należą: rękopis kodeksu z 1460 r. z traktatami teologicznymi Augustyna Triumphusa z Ankony, dzieła Stanisława Hozjusza z 1553 r. czy druki Mikołaja Reja z 1568 r. Biblioteka posiada kilkadziesiąt filii na terenie całego miasta oraz placówki muzealne: Mieszkanie – Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, Muzeum Henryka Sienkiewicza, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. W zabytkowym budynku mieści się dyrekcja, Filia Sztuki, a także dwie sale, w których prowadzone są spotkania autorskie, warsztaty i koncerty. Obok niego wzniesiono nowy budynek, mieszący m.in. Wypożyczalnię, czytelnie, Bibliotekę dla Dzieci, Dział Zbiorów Specjalnych i Galerię Atanazego. Biblioteka Raczyńskich ma ponadto sieć ponad trzydziestu filii, rozsianych po całym mieście.

Na zaproszenie obecnej dyrektor Pani Katarzyny Kamińskiej członkowie Miejskiej Rady Seniorów mieli okazję zapoznać się nie tylko z historią placówki, ale przede wszystkim dyskutować o obecnej działalności, ze szczególnym ukierunkowaniem w stronę seniorów zamieszkujących Poznań.

raczy

Wśród wielu bezpłatnych usług w ramach programu „Viva Senior” coraz większą popularność zyskuje „książka dla seniora”, polegająca na dostarczaniu do domu książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich. Usługa skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat, mieszkają i odprowadzają podatki w Poznaniu, i którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Raczyńskich pozwala, by jednorazowo każdy czytelnik wypożyczył maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza. Książki dostarczane są raz w tygodniu – w poniedziałki, w godz. 11.30-14.30. Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki posiada indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych. Zapraszam do korzystania z tej ciekawej usługi w ramach programu „Viva Senior”.

Roman Szymański