Wybory do Miejskiej Rady Seniorów

Na podstawie § 2 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XLV/806/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Prezydent Miasta Poznania informuje o możliwości uczestniczenia w wyborach do Miejskiej Rady Seniorów V kadencji.

Prezydent Miasta Poznania na mocy zarządzenia Nr 61/2024/P z dnia 26 stycznia 2024 r. (dalej: zarządzenie) ogłasza nabór kandydatek/kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu oraz Komisji Wyborczej, a także uczestniczek/uczestników Zebrania Wyborczego.

Nabór prowadzony będzie od 31 stycznia do 21 lutego 2024 r. 

Kandydatką/kandydatem na członkinię/członka Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu mogą być wyłącznie osoby, które zamieszkują na terenie miasta Poznania.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów na członkinie/członków Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu należy składać na formularzu zgłoszeniowym kandydatki/kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Zgłoszenia dokonywać mogą podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, jak i 20-osobowe grupy seniorek/seniorów (wtedy konieczne jest załączenie listy 20 podpisów osób powyżej 60 roku życia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia).

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów do Komisji Wyborczej należy składać na formularzu zgłoszeniowym kandydatki/kandydata do Komisji Wyborczej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia. Zgłoszenia uczestniczek/uczestników Zebrania Wyborczego należy składać na formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w Zebraniu Wyborczym wyłaniającym członkinie/członków Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. Zgłoszenia dokonywać mogą podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, jak i 20-osobowe grupy seniorek/seniorów (wtedy konieczne jest załączenie listy 20 podpisów osób powyżej 60 roku życia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia).

Prezydent Miasta Poznania zaprasza uprawnione uczestniczki/uczestników do wzięcia udziału w Zebraniu Wyborczym, które odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17.

Formularze (wraz z listami poparcia, jeśli dotyczą) należy składać w Biurze Podawczym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, parter budynku, w godzinach pracy Urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu 2024″.

Roman Szymańskimrs logo-0