Szczepienie trzecią dawką – dla kogo?

Rada Medyczna 27.08.2021 wydała stanowisko w sprawie szczepienia trzecią dawką przeciwko COVID-19. Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzi przewodniczący – główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban oraz ponad piętnastu ekspertów medycznych. Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych – takich jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju. Trzecią dawkę zdecydowano się podawać m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Izraelu i Niemczech. Trzecia dawka będzie też podawana na Węgrzech.

Wg. stanowiska Rady trzecią dawkę mają otrzymać osoby z bardzo zaniżoną odpornością. Kwalifikacja do szczepień w tych grupach winny być przeprowadzone w ośrodkach dysponujących odpowiednim doświadczeniem. Dawka przypominająca ma być dla leczonych pacjentów:
1/ Otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe,
2/ Po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
3/ Po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
4/ Z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha),
5/ Z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV,
6/ Leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
7/ Dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.
Rada nie zaleciła szczepień trzecią dawką w grupie osób najstarszych ani wśród personelu medycznego, co związane jest z uzyskanymi danymi klinicznymi, potwierdzającymi utrzymywanie się zadowalającej odporności po 8 miesiącach od ostatniej dawki.
Roman Szymański