Spotkanie z Kulturą i Sztuką w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

 Zaproszenie do posłuchania działkowych twórców

Zaproszenie na Spotkania z Kulturą i Sztuką w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

OZ PZD w Poznaniu reprezentowany przez  Prezesa dr. Zdzisława Śliwę,

w porozumieniu z pomysłodawcą poetą, kompozytorem Zbigniewem Roth

Z  A  P  R  A  S  Z  A

do ROD im. ks. L. Przyłuskiego w Poznaniu ul. Dojazd na

„Spotkanie z Kulturą i Sztuką w Rodzinnych Ogrodach Działkowych”

 20 września (sobota) 2014 r. o godzinie 15:00.

Chcemy zaprezentować prace naszych Działkowców i zaproszonych do udziału artystów,

gdzie tematem tego spotkania będzie praca twórcza obejmująca

poezję oraz inne dziedziny kultury i sztuki: malarstwo, fotografię, rękodzieło

Spotkanie będzie miało bogatą  oprawę muzyczną.

Zamiarem naszym jest pokazanie potencjału twórczego Działkowców

i doprowadzenie do promocji autorów i animatorów kultury,

których życie i twórczość związane są bezpośrednio lub pośrednio

z  RODZINNYMI  OGRODAMI  DZIAŁKOWYMI

Przewiduje się opublikowanie dorobku Twórców uczestniczących w “Spotkaniu z Kulturą…”, a także symboliczne nagrody.

Z. Roth