Społeczne dylematy współczesnego seniora

Nie żyjmy w uśpieniu – apelowała Agnieszka Kaluga, psycholog i wolontariuszka Hospicjum Palium do uczestników konferencji „Społeczne dylematy współczesnego seniora”, która we wtorek (10.09.2019 r.) odbyła się w Poznaniu. Prelegentka zwróciła uwagę na to, że nie tylko dzięki doskonałej pracy zawodowej skierowanej do osób starszych, a przede wszystkim dzięki osobistemu zaangażowaniu jesteśmy w stanie sprawić, by senior czuł się dobrze – czy to w urzędzie, czy w szpitalu, czy w klubie seniora. – To jest praca na rzecz godności – podkreśliła.

Konferencja „Społeczne dylematy współczesnego seniora” przygotowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu odbyła się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Hejmowskiego w Poznaniu. Jej otwarcia dokonał, pełniący rolę gospodarza, SSO Marcin Miczke – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. Podkreślił, mówiąc także w imieniu organizatorów spotkania, że jako służby instytucje te i ich pracownicy chcą dbać o bezpieczeństwo seniorów – finansowe i fizyczne, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Kolejny prelegent, Tadeusz Dziuba, poseł na Sejm RP, przypomniał wkład poznaniaków w tworzenie ustawy o pomocy społecznej. Oficjalnie powitała gości i prelekcję na temat „PFRON dla seniora z niepełnosprawnością” wygłosiła dr Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w konferencji wzięło około 200 osób. Byli wśród nich seniorzy oraz pracownicy pomocy społecznej, DPS-ów, urzędów i organizacji działających na rzecz osób starszych w Poznaniu i Wielkopolsce.

W pierwszej sesji konferencji omawiano tematy: „Towarzysząc seniorowi w codzienności – o potrzebach, emocjach i obawach osób starszych” – Agnieszka Kaluga;

„Prawo Pacjenta-Seniora do wybranych usług zdrowotnych” – dr hab. Monika Urbaniak, prof. Uniwersytetu Medycznego;

„Senior – gościem Centrum Inicjatyw Senioralnych” – Wojciech Bauer, dyrektor Centrum IS w Poznaniu;

„Problem alkoholowy w domach pomocy społecznej i jego wpływ na funkcjonowanie placówki”- Grzegorz Grygiel, dyrektor DPS w Pleszewie;

„Oszustwa finansowe z perspektywy pracownika banku. Prawdziwe zdarzenia” – Michał Krzywda, dariusz Bożyna, PKO Bank Polski, Regionalny Oddział Detaliczny w Poznaniu.

Po przerwie kawowej uczestnicy konferencji wysłuchali jeszcze prelekcji:

„Projekt Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki” – Moniki Szelągiewicz, dyr. ds. senioralnych Stowarzyszenia Medycyna Polska,

„Obowiązek alimentacyjny wobec seniorów” – radcy prawnego z Kancelarii Filipiak Babicz;

„Strategia przeciwdziałania przemocy wobec seniorów jako element polityki równego traktowania” – Marii Krupeckiej, radcy wojewody, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania.

Konferencję zamykała prezentacja „Aktywni Seniorzy w gminie Tarnowo Podgórne – Tarnowskie Centrum Senioralne w Pałacu Jankowice” przedstawiona przez inspektor TCS Ewę Jańczak.

Uczestnicy konferencji otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa.

Konferencję współorganizowali: PKO BP oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali:

TVP3 Poznań, Radio Poznań, „Filantrop naszych czasów” oraz Magazyn „My60+”.