Aż 500 złotych do wygrania w konkursie literackim 60+ „Opowiedz o miłości”

Piszesz do szuflady, chciałabyś/chciałbyś podzielić się swoją historią, a może komuś z Twoich bliskich przydarzyło się coś wyjątkowego? Zapraszamy Was do udziału w konkursie literackim na opowiadanie o miłości – Waszej, zmyślonej, przyjaciół, sąsiadki, a może kogoś z rodziny. Jak wiecie „miłość to nie znaczy zawsze to samo”, więc liczymy na Wasze fantastyczne wspomnienia, jak i opowieści będące jedynie fikcją literacką. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody: 500 zł – I miejsce, 300 zł – II miejsce, 200 zł – III miejsce oraz nagrody rzeczowe, a zbiór Waszych opowiadań wydamy w formie książki i e-booka. Do piór!♥ Na Wasze prace czekamy do 30 maja! 

opowiadanie o miłości

Jury, w którym zasiądzie m.in. znana i ceniona pisarka Magdalena Witkiewicz będzie mieć miesiąc na wybranie 5 prac, które zostaną nagrodzone. Konkursowi patronuje Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Aquanet oraz Koleje Wielkopolskie.

Aquanet

logo KW

Szczegóły w Regulaminie:

Regulamin Konkursu Literackiego na opowiadanie o miłości

I. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie My 50+ z siedzibą w Łęczycy.
 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, wzbogacanie języka ojczystego, zwrócenie uwagi na działalność i aktywność osób w wieku 60+, przełamanie stereotypów społecznych.
 3. Nadesłane opowiadania, po redakcji, zostaną wydrukowane w zbiorze opowiadań. Każdy autor opowiadania zakwalifikowanego do druku otrzyma egzemplarz książki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 01.02.2021 r. do 30.05.2021 r. Ostateczny termin nadsyłania prac do 30.05.2021 r. (data stempla pocztowego).
 2. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+ .
 3. Do konkursu przyjmowane są prace:
  a) w dowolnej konwencji literackiej,
 4. b) pisane prozą,
 5. c) których tematyka oparta jest na uczuciu miłości (historie prawdziwe i fikcja literacka),
 6. c) autor zobowiązany jest dostarczyć opowiadanie w określonej formie: plik w formacie Word, Odt, RTF lub wydruk o wymiarach do maks. 4 stron A4 w trzech egzemplarzach (standardowy margines: 2,5 cm, liczba znaków na stronie ze spacjami: średnio 3 500).
  d) napisane w języku polskim,
  e) dotąd niepublikowane,
  Każdy z uczestników może nadesłać dowolną liczbę opowiadań.
  5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. WYSYŁANIE PRAC

 1. Przesyłka musi być oznaczona godłem. Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. W przypadku prac nadesłanych pocztą elektroniczną, praca musi być podpisana godłem, a dane teleadresowe autora należy podać się w treści e-maila. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego.
 2. Prace można przesyłać na adres:

opowiadanie@my60plus.pl

lub

Wydawnictwo CD Media

Ul. Wilczak 20 F/u2

61-623 Poznań

Z dopiskiem na kopercie OPOWIADANIE.

 1. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojej pracy w zbiorze opowiadań (publikacja w wersji książkowej, w formie audiobooka i elektronicznej, na FB), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej magazynu My60+ (zgoda stanowi załącznik do regulaminu).

IV. SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Prace oceniane są przez członków Kapituły konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: tematyka zgodna z tematem konkursu, wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
 3. Proces oceniania prac jest tajny.
 4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.06.2021 r. W momencie ogłoszenia wyników zostaną ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

V. NAGRODY

 1. Autorzy pięciu najlepszych prac otrzymają nagrody: za 1. miejsce – 500 zł, za 2. miejsce – 300 zł, za 3.miejsce 200 zł, za 4. i 5. miejsca niespodzianki oraz po pięć autorskich egzemplarzy książki.
 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą mailową i telefoniczną.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

 KONIECZNIE DOŁĄCZ KLAUZULĘ DOT. RODO ↓

—————————————————————————————————————————————————————————————————

………………………………………

Imię i nazwisko

 

Wyrażam zgodę, aby Stowarzyszenie My50+ z siedzibą w Łęczycy, ul. Cmentarna 22E (kod: 62-051), przetwarzało moje dane osobowe w związku z udziałem w konkursie literackim ,,365 opowiadań o miłości”. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego dzieła przez Stowarzyszenie My60+ w całości lub fragmentach w druku, w Internecie oraz innych środkach społecznego przekazu.

Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em dobrowolnie zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………………..

Data i podpis

————————————————————————————————————————————————-

Regulamin-Konkursu-Literackiego-na-opowiadanie DO POBRANIA

OŚWIADCZNEIE