Można odpoczywać na działkach!

Czy można odpoczywać na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym? Z takim pytaniem zwraca się do nas wielu Seniorów mających działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Odpowiada Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu PZD w Poznaniu.

Z_Sliwa małyPytanie to stało się szczególnie aktualne, gdy zawitała do nas wiosna. Niestety, pojawił się też koronawirus. Działkowcy zastanawiają się, czy wyjazd na działkę będzie bezpieczny i czy nie złamią wprowadzonych na czas epidemii ograniczeń prawnych. Chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa Rząd Rozporządzeniem z dnia 25 marca wydał szereg ograniczeń dla obywateli. Policja poinformowała, że będzie egzekwować ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli, co z kolei może narazić działkowca dojeżdżającego do działki na mandat karny. Ale w mediach pojawiły się także inne opinie, w tym wypowiedź wiceministra zdrowia, z których wnikało, że przebywanie na działkach nie narusza Rozporządzenia. Swoją interpretację przepisów przedstawił Polski Związek Działkowców, który w komunikacie z 3 kwietnia br. stwierdził, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach w ROD. Uprawnia do takiego twierdzenia fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki i przysługuje mu prawo własności do naniesień i nasadzeń na działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. Nietrafne stało się też twierdzenie, że  działki w ROD to tereny zielone pełniące funkcje publiczne takie jak np. parki, ogrody botaniczne, bulwary, dla których obowiązuje zakaz przebywania. Zatem można stwierdzić, że wprowadzone ograniczenia nie dotyczą przebywania na działkach. Problemem może być dojazd na działkę, który może mieć miejsce tylko w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Czy takim celem jest dojazd na działkę? To zależy od sytuacji każdego z nas indywidualnie. Pobyt na działce może być potrzebny dla zabezpieczenia swojego majątku, usuwania awarii, dokarmiania hodowanych zwierząt, ale często też dla zdrowia psychicznego. Zawsze jednak zastanawiając się czy jechać na działkę, czy pozostać w domu, należy stawiać podstawowe pytanie: co będzie bezpieczne dla mojego zdrowia i życia. Musimy być świadomi, że przebywanie w kontakcie z innymi osobami rodzi zagrożenie zarażeniem Covid-19, co dla Seniorów jest szczególnie niebezpieczne i może prowadzić do utraty zdrowia i życia. Decydując się na wyjazd na działce trzeba dostosować się do wszystkich zaleceń i wydanych komunikatów, także przez zarządy ogrodów działkowych. W trosce o bezpieczny pobyt na działkach zarządy ROD wprowadziły daleko idące ograniczenia w sposobie korzystania z nich.  Na działce w ROD może przebywać wyłącznie działkowiec oraz jego osoby najbliższe. Nie wolno organizować spotkań towarzyskich, grillowania, palenia ognisk itp. Nie wolno korzystać z placów zabaw, siłowni plenerowych, świetlic itp. Odwołano wszelkie spotkania na działach, w tym zebrania działkowców.

Zatem jeśli musisz korzystaj z działki z głową, a  NAJLEPIEJ   #ZOSTAŃ  W  DOMU !!!

dr Zdzisław Śliwa

Prezes Okręgu PZD
śliwa wiosnaflower-3309943_960_720

 

Zdj. Z. Śliwa – archiwum prywatne

Zdj. pixabay