Inicjatory 2022 przyznane!

Podczas trwania Poznańskiego Targu Dobra rozstrzygnięto wyniki konkursu Inicjatory 2022. Konkurs Inicjatory powstał, by promować przedsięwzięcia pozarządowe oraz wyróżnić najlepsze projekty realizowane dla stolicy Wielkopolski i jej mieszkanek oraz mieszkańców w roku poprzedzającym rozdanie nagród.
W Muzeum Historii Zoo i Lwa, które mieści się na terenie Starego Zoo, w dniu 3 września zaprezentowano zwyciężczynie i zwycięzców konkursu.  Nagrody wręczyli: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Jędrzej Solarski, z-ca prezydenta miasta Poznania.

inicjatory1 inicjatory2W tegorocznej odsłonie konkursu „Inicjatory 2022″ kapituła – w gronie której zasiadała redaktor naczelna My60+ –  wytypowała zwycięzców w czterech kategoriach: Inicjator Roku – projekty, które zostały uznane przez jury za najlepsze spośród zgłoszonych, Inicjator Wspierający – inicjatywy ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska, Inicjator Aktywizujący – przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia, Inicjator Nowatorski – inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe formy aktywności. Zwycięzcy, w każdej kategorii, oprócz tytułu „Inicjatora” i statuetki, otrzymali również nagrody finansowe, których łączna pula wyniosła 25 000 zł. Łącznie do konkursu zgłoszone zostały 45 inicjatywy. Piątą kategorią jest Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa, czyli nagroda specjalna od mieszkanek i mieszkańców Miasta Poznania. Łącznie do konkursu zgłoszone zostały 45 inicjatywy.

W ramach Inicjatora Wspierającego kapituła brała pod uwagę działania ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska. Laureatem została Fundacja Ochrony Praw Zwierząt KEJTERSI, za inicjatywę: KEJTERSKI PATROL – pomoc zwierzętom właścicielskim z Ukrainy. Fundacja uruchomiła Kejterski Patrol – pomoc zwierzętom właścicielskim z Ukrainy w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wolontariusze z Poznania pomagali opiekunom zwierząt właścicielskich, którzy przyjeżdżali do naszego miasta. Nie chcieli, by musieli skazywać ukochanego członka rodziny na pozostawienie go w Ukrainie. Poznańska społeczność udowodniła, że razem możemy wiele. Systematycznie odwiedzali punkty recepcyjne i noclegowe. Organizowali Patrole Weterynaryjne oraz dostarczali karmę, transportery, adresatki oraz sprzęty spacerowe dla psów, kotów i gryzoni.

W kategorii Inicjator Aktywizujący kapituła oceniała przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia. Laureatem zostali Mieszkańcy osiedla przy wsparciu CIL Strzeszyn (Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci) Stowarzyszenie MiastoHolizm, za inicjatywę: Mobilny Instytut Kultury na Strzeszynie (Kontener na Strzeszynie). Dzięki Mobilnemu Instytutowi Kultury powstało dedykowane miejsce dla kultury i spotkań społecznych, które umożliwiło realizację różnorodnych projektów, w tym koncertów, warsztatów i spotkań. Mieszkańcy mieli możliwość czerpania inspiracji, nawiązywania kontaktów i wspólnego tworzenia inicjatyw. Mobilny Instytut Kultury stał się centrum kulturalnym, w którym mieszkańcy edukowali się, dzielili pasjami i wzmacniali więzi. Inicjatywa wyróżnia się tym, że to sami mieszkańcy zgłaszali pomysły (działania edukacyjne, integracyjne i aktywizacyjne). Zaangażowanie całego osiedla przyczyniło się do budowania więzi społecznych i poprawy jakości życia.

W kategorii Inicjator Nowatorski oceniane były działania będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności. Laureatem zostało Stowarzyszenie Farma Miejska, za inicjatywę Poznańska Farma Miejska. Poznańska Farma Miejska to inicjatywa, która pozytywnie oddziaływuje na zdrowie, środowisko i społeczność. Poprzez uprawę zdrowej żywności w mieście, farma dostarcza świeże, ekologiczne warzywa, które można kupić i spożywać, ale także współuprawiać we wspólnej przestrzeni. Celem projektu jest promowanie naturalnych upraw, zazielenianie przestrzeni miejskich oraz ułatwianie dostępu do zdrowej żywności dla wszystkich. Dodatkowo, inicjatywa ta prowadzi edukację w zakresie ekologicznej i naturalnej uprawy roślin jadalnych w mieście, promując zdrowe odżywianie i styl życia. Poznańska Farma Miejska tworzy społeczność zaangażowaną w dbanie o zdrowie i ekologię poprzez wzmacnianie więzi międzyludzkich podczas warsztatów, wolontariatu i wspólnej pracy lokalnej społeczności przy uprawach.

Inicjator Roku, w ramach której kapituła  konkursu, wybierała inicjatywę spośród wszystkich nadesłanych. Laureatem w tej kategorii zostało Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju za inicjatywę: Stowarzyszenie Centrum PISOP i Fundacja Niwa dla Ukrainy. Stowarzyszenie i Fundacja zaangażowały się w działania wspierające uchodźców począwszy od działań na hali (sztab kryzysowy), jak i w dalszych przedsięwzięciach wspierających obywatelki i obywateli Ukrainy przebywających w stolicy Wielkopolski. Działania wzmocniły proces integracji uchodźców, stworzyły ofertę wsparcia dopasowaną do aktualnie pojawiających się potrzeb. Obok korzyści dla odbiorców polegających na zapewnieniu bezpiecznych warunków równie ważne okazało się zbudowanie dialogu międzykulturowego a także rozwój sieci współpracy z innymi organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami zaangażowanymi w integrację cudzoziemców.

Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa w otwartym głosowaniu, swoją nagrodę przyznają poznaniacy. Mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy na wszystkie projekty, które zostały zgłoszone w tegorocznej edycji konkursu. Laureatem w kategorii Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa została Fundacja Ratuj Ryby za inicjatywę Powrót Dinozaura do Warty. Międzynarodowa Restytucja Jesiotra, zarybienie i śledzenie z udziałem NGO z Poznania. Fundacja Ratuj Ryby jako pierwsza w Polsce doprowadziła do zebrania społecznych środków na nadajniki oraz samodzielnego śledzenia podróży jesiotrów przez 500 km rzeki Warty. Fundacja Ratuj Ryby znalazła podczas podróży 50% wpuszczonych ryb w różnych odległościach od miejsca wpuszczenia. Naukowcy wraz z fundacją mają gwarancję, że wszystkie ryby przeżyły katastrofę na Odrze i obecnie pływają w Bałtyku. To nowatorski, pierwszy tak zaawansowany międzynarodowy projekt naukowy realizowany w Polsce przez NGO z wykorzystaniem społecznej pasji oraz narzędzi naukowych przekazanych fundacji przez naukowców do śledzenia ryb.

Wyróżnienia

W kategorii Inicjator Wspierający, kapituła konkursu przyznała następujące wyróżnienia: dla Stowarzyszenia niecodzienność za inicjatywę 7 Festival filmów niecodziennych; dla Fundacji PETRA senior za inicjatywę Aktywni na Plus; Dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” za inicjatywę Dajemy Zielone Światło.

W kategorii Inicjator Aktywizujący, kapituła konkursu postanowiła wyróżnić: Fundację Panda Team im. Michałka Tarachowicza za inicjatywę Panda Claus; Fundację ORCHidea za inicjatywę Koncentruj się!

W kategorii Inicjator Nowatorski, kapituła konkursu postanowiła wyróżnić: Stowarzyszenie Gen-i-już działającego przy Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu za inicjatywę Mobilna Akademia Nauki (MAN) – Nie taki wirus straszny – czyli co genetycy chowają w probówkach; Stowarzyszenie Ziarno Dobra za inicjatywę Kumple bez uprzedzeń innowacja społeczna; Fundację Ratuj Ryby za inicjatywę Powrót Dinozaura do Warty. Międzynarodowa Restytucja Jesiotra, zarybienie i śledzenie z udziałem NGO z Poznania.
Roman Szymański