III edycja konkursu literackiego My60+

Opowiedz o samotności

Po raz trzeci zapraszamy osoby 60+ do udziału w konkursie literackim. W dotychczasowych edycjach tematami były miłość i szczęście. Jednak jak miłość nie zawsze jest szczęśliwa, tak w życiu nie zawsze, a właściwie zwykle nie bywa różowo. Samotność jest tematem trudnym i dla wielu osób bolesnym, ale nie możemy od niej uciekać, trzeba się z nią zmierzyć. Może czujesz się samotny? Dziś czujesz się dobrze, ale doskwierała Ci samotność? Czy potrafisz opisać czym jest samotność?   

Napisz nam o tym. Opowiedz o samotności.

Stowarzyszenie My50+ i magazyn My60+ zapraszają do udziału w konkursie literackim na opowiadanie „Opowiedz o samotności”. Celem naszego konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, wzbogacanie języka ojczystego, zwrócenie uwagi na działalność i aktywność osób w wieku 60+, przełamanie stereotypów społecznych. Nadesłane opowiadania, po redakcji, zostaną wydrukowane w zbiorze opowiadań. Autorzy pięciu najciekawszych historii otrzymają nagrody pieniężne. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Każdy autor opowiadania zakwalifikowanego do druku otrzyma w prezencie autorski egzemplarz książki.

Prace na konkurs nadsyłać można do 30 lipca 2023 r.
Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+.
Do konkursu przyjmowane są prace: w dowolnej konwencji literackiej, pisane prozą, których tematyka dotyka samotności (historie prawdziwe i fikcja literacka).
Nagrody w konkursie:
I miejsce – 500 zł,
II miejsce – 300 zł,
III miejsce 200 zł, 
3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe. 

Autor zobowiązany jest dostarczyć opowiadanie w określonej formie: plik w formacie Word, odt, RTF  (standardowy margines: 2,5 cm, liczba znaków na stronie ze spacjami: średnio 3 500). Maksymalna objętość to 3-4 strony maszynopisu. Prace napisane muszą być w języku polskim, dotąd niepublikowane. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną liczbę opowiadań.

Praca musi zostać oznaczona godłem. Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu kontaktowego) oraz godło muszą się znaleźć w treści e-maila. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego.

Prace można przesyłać na  adres:

opowiadanie@my60plus.pl

Uwaga! Do opowiadania prosimy dołączyć zgodę na publikację o treści:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojej pracy w zbiorze opowiadań (publikacja w wersji książkowej, w formie audiobooka i elektronicznej, na FB), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej magazynu My60+ (zgoda stanowi załącznik do regulaminu). Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich na CD Media sp. z o.o.
FINAL FB_OFERTA