Dylematy polityki senioralnej Miasta Poznania

dylematyRynek wydawniczy wzbogacony został o wyjątkową pozycję. Pod redakcją naukową prof. dr hab. Jerzego Babiaka oraz dr Magdaleny Kacperskiej ukazała się niezwykle interesująca praca pt. „Dylematy polityki senioralnej Miasta Poznania”, która kompleksowo i rzetelnie przedstawia stan polityki senioralnej, wynikającej ze zmian demograficznych skutkujących wzrastającą liczbą seniorów, jak i odpowiedzialności młodego pokolenia za standard życia osób starszych.

Mimo, że jak wynika z tytułu dotyczy w szczególności Miasta Poznania, to jednak jej zawartość ma szeroki wydźwięk i dotyczy problemów środowiska seniorskiego w całym kraju. Poznań należy do miast wiodących w rozwiązywaniu problemów ludzi w starszym wieku. To właśnie w Poznaniu powstała pierwsza w kraju Miejska Rada Seniorów, w 2016 r. miasto, jako drugie w Polsce zostało przyjęte do Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a dzięki wielu programom w ramach pakietu Viva Senior obejmującym wiele bezpłatnych udogodnień dla najstarszych mieszkańców Poznania, wśród których można wymienić między innymi: taksówka dla seniora, mycie okien, pomoc „złotej rączki”, mobilną pielęgnację paznokci, projekty integracyjne oraz edukacyjne realizowane przez organizacje poza rządowe i dofinansowane ze środków miasta, czy wreszcie powstanie najnowocześniejszego w kraju nowego Domu Pomocy Społecznej. Poznań można nazwać liderem działań na rzecz środowiska seniorów i seniorek w Polsce.

Książka umożliwia poznanie wszelkich aspektów związanych z polityką senioralną i skierowana jest zarówno do decydentów polityki senioralnej, jak i jej beneficjentom. W trzynastu artykułach zaprezentowano materiały faktograficzne, oceny naukowe oraz doświadczenia przedstawicieli instytucji działających w obszarze polityki senioralnej autorstwa między innymi: prof. zw. dr hab. Jerzego Babiaka, Wojciecha Bauera – dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Anny Czarneckiej – psychoterapeuty, Macieja Górnego – prawnika  i politologa, doktoranta UAM, dr hab. Mirosława Grewińskiego – profesora nadzwyczajnego i prorektora w WSP w Warszawie, dr hab. prof. UAM Krzysztofa Hajdera, Damiana Julkowskiego – specjalisty dyplomacji, dr Magdaleny Kacperskiej – adiunkta w ZPSiG na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Józefa Kozana – prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wlkp., Elżbiety Lesiewicz – dr hab. prof. UAM, Anny Michalskiej – dr hab. prof. UAM, Wojciecha Nowaka – dr hab. prof. UAM, Magdaleny Pietrusik – Adamskiej – dyrektorki Wydziały Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Małgorzaty Pilichowskiej – Woźniak – związanej z jednostką budżetową realizującą zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, Antoniego Szczucińskiego – dr hab. prof. UAM – przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji oraz Mikołaja Tomaszyka – dr hab. – adiunkta na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Polecam – Roman Szymański