Dlaczego warto korzystać z teleporad w okresie epidemii?

Korzystanie z teleporad, w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem, jest zalecane m.in. przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Sama forma zdalnej konsultacji z lekarzem zmniejsza ryzyko zakażenia, stanowiąc dodatkowy element walki z epidemią. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, co oznacza, że najłatwiej zarazić się nim wskutek bliskiego kontaktu z zakażoną osobą. Należy więc unikać miejsc, w których przebywa dużo ludzi: środków transportu publicznego czy poczekalni. Dlatego też przed wyjściem z domu do przychodni lub szpitala warto rozważyć, czy zamiast osobistej wizyty nie wystarczy zdalny kontakt z lekarzem w ramach teleporady.

Jak zachowywać się podczas teleporady?

Przedstaw się lekarzowi i poproś lekarza o przedstawienie się, jeżeli tego nie zrobił. Podaj swoje imię i nazwisko oraz inne dane osobowe, o które poprosi Cię lekarz, w tym numer PESEL. Lekarz musi mieć pewność, komu dokładnie udziela porady, a PESEL jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Pamiętaj, aby podać prawdziwe i aktualne dane. Jeżeli dzwonisz jako rodzic lub opiekun osoby, która potrzebuje pomocy, poinformuj o tym wyraźnie lekarza i podaj dane osobowe właściwego pacjenta.

1. Informuj lekarza o problemach technicznych. Jeżeli połączenie z lekarzem nie jest stabilne, przez co nie słyszysz lub nie rozumiesz, co lekarz do Ciebie mówi, poinformuj go o tym. W ten sposób nie przegapisz żadnej istotnej informacji.

2. Odpowiadaj wyczerpująco na pytania lekarza. Teleporada udzielana przez profesjonalistę medycznego to nie zwykła infolinia. Stanowi ona pełnoprawną formę badania lub innego postępowania medycznego. Nie lekceważ jej, nie traktuj zdawkowo, nie oszukuj lekarza. Lekarz poprzez rozmowę i weryfikację dostępnych informacji na Twój temat, które umożliwią mu podjęcie decyzji dotyczącej Twojego stanu zdrowia.

3. Jeśli nagle gorzej się poczujesz, daj znać lekarzowi. Podaj przy tym miejsce, w którym się znajdujesz. Z oczywistych względów lekarz nie będzie mógł Ci bezpośrednio pomóc, ale może niezwłocznie wezwać na miejsce pomoc oraz przekazać Ci instrukcje postępowania, które pomogą zmniejszyć zagrożenie do czasu jej przyjazdu.

4. Otrzymuj dokumenty drogą elektroniczną. Dzięki założeniu Internetowego Konta Pacjenta będziesz mógł/mogła otrzymywać od lekarza potrzebne Ci dokumenty, np. receptę, w postaci elektronicznej (jako mail lub wiadomość SMS). Po zakończeniu rozmowy możesz więc od razu udać się do apteki. Dlatego tak ważne jest założenie Internetowego Konta Pacjenta zgodnie z instrukcją dostępną na stronie pacjent.gov.pl/ikp.

Czy w ramach teleporady otrzymam receptę lub inne potrzebne dokumenty?

Tak. Jeżeli lekarz uzna, że na podstawie udzielonych mu informacji i posiadanejprzez niego dokumentacji medycznej jest w stanie wystarczająco ocenić stan Twojego zdrowia, może wystawić Ci receptę, skierowanie, zwolnienie (w tym elektroniczne wersje tych dokumentów) oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W czasie trwania epidemii możesz uzyskać potwierdzenie prawa np. do leku czy wyrobu medycznego w formie telefonicznej, poprzez np. uzyskanie od lekarza numeru e-recepty. Dodatkowo, możesz otrzymać receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia bez przeprowadzenia badania, o ile będzie to uzasadnione Twoim stanem zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Więcej czytaj tutaj: http://www.telemedycyna-poradnik.pl/api/file/events/rtgr/poradnik_dla_pacjentow.pdf

Zdjęcie: Pixabay