Wielkopolscy eksperci o seniorach i dla seniorów

ekspertW ramach Wielkopolskiego Programu Na rzecz Osób Starszych od roku 2020 – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się inauguracyjne spotkanie Wielkopolskiego Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej. Do zespołu ekspertów zaproszeni zostali przedstawiciele każdego z powiatów województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który jest organizatorem Wielkopolskiego Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej.

Gremium ekspertów będzie realizowało działania z zakresu aktywizacji i podnoszenia jakości życia środowisk senioralnych oraz przeciwdziałało wykluczeniu osób starszych. Do głównych zadań zespołu należeć będzie m. in. analiza sytuacji wielkopolskich seniorów, definiowanie celów polityki senioralnej, rekomendowanie zadań dla realizowanej w regionie polityki senioralnej oraz określanie potrzeb środowiska seniorów tak istotnych w obecnych czasach.

W spotkaniu uczestniczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W czasie spotkania przedstawiono wiele ciekawych tematów związanych z polityką senioralną. Wśród prelegentów między innymi byli : Wojciech Zarzycki – p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który przedstawił – Wybrane aspekty polityki senioralnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego, o Budowaniu wizerunku osób starszych mówił dr hab. prof. UAM Hanna Mamzer, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Informacje o działaniach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiła Aleksandra Kowalska, przewodnicząca Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a o założeniach pracy zespołu ekspertów ds. polityki senioralnej mówił Radosław Dukat z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Poznaniu.
Spotkanie zakończyła szeroka dyskusja.

Polityka senioralna w Wielkopolsce odgrywa wyjątkową rolę. Miasto Poznań obecnie zamieszkuje ok. 144 tys. osób w starszym wieku co stanowi, że 26% populacji mieszkańców należy do grona seniorów. Podobnie jest w całej Wielkopolsce. Liczba osób w starszym wieku ma stałą tendencje wzrostową i dobrym symptomem jest, że wszystkie ośrodki władz samorządowych widzą politykę senioralną priorytetowo, a głównym założeniem jest aktywizacja i podnoszenie jakości życia środowisk senioralnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Roman Szymański

ekspert1 ekspert2