W rejonie też się dzieje…

ksiadz ksiadz1Nie tylko w dużych miastach seniorzy działają i organizują spotkania środowiskowe. Przykładem są środowiska wiejskie, o których media na ogół nie informują, względnie wręcz pomijają. Postanowiliśmy jednak takie informacje uwzględniać i przekazywać szerokiemu ogółowi naszych czytelników. Pozytywnym przykładem jest gmina wiejska Krzykosy w województwie Wielkopolskim, a szczególnie dwie wsie:  Orzechowo i Pięczkowo, w których działania na rzecz seniorów przynoszą wyjątkowe efekty. Nie oczekując na wsparcie finansowe w postaci dotacji z organizacji samorządowych, sami potrafią działać i organizować wiele ciekawych przedsięwzięć dla mieszkańców. Jednym z przykładów jest zorganizowanie na początku czerwca br. cyklu spotkań muzycznych, na które zaproszono wyjątkowego wykonawcę – ks. Bogdana Skowrońskiego z Dusznik Zdroju.

Niejednokrotnie  informowaliśmy na naszych łamach o charytatywnych występach duchownego, dla którego działania na rzecz różnych społeczności są wyjątkowo ważne, a wrażliwość i chęć niesienia pomocy są powszechnie znane.  Przykładem jest wieś Pięczkowo, w której już po raz trzeci zorganizowano koncert ks. Skowrońskiego. Tym razem połączony był z występami wiejskich grup folklorystycznych: „Borkowiacy” z Borka Wlkp., „Złota Jesień” z Jaraczewa, „Chrzaniaki” z Chrzana, „Babie Lato” z Żerkowa oraz „Tośtoki” z Pięczkowa. Różnorodny program, którego przewodnim tematem był niedawno obchodzony „Dzień Matki” oraz zbliżający się „Dzień Ojca”, powodował wyjątkową atmosferę spotkania i u wszystkich powodował duże zaangażowanie w cały koncert. Słuchacze nie tylko nie szczędzili braw, ale czynnie włączyli się w śpiewy, a nawet we wspólne tańce. Tym bardziej, że Ks. Skowroński, dzięki posiadanej charyzmie i talentowi, potrafi w szczególny i wyjątkowy sposób rozruszać każdego słuchacza. Wszyscy byli zachwyceni i podekscytowani…

Oczywiście załączone fotografie nie są w stanie oddać pełnej atmosfery panującej w czasie koncertów, ale wierzcie mi – było wspaniale.

Roman Szymański