Uzbrojeni w serce – Wojsko dla Hospicjum

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wypełnionej do ostatniego miejsca, odbył się XXI Galowy Koncert Charytatywny „Uzbrojeni w serce – Wojsko dla Hospicjum”. Ten wyjątkowy koncert pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, dedykowany był przez Hospicjum Domowe, z wielką serdecznością i wdzięcznością,  jego wolontariuszom, darczyńcom i przyjaciołom. 

Koncert był podziękowaniem dla wolontariuszy – ludzi pochylających się nad cierpieniem innych i potrafiących zrozumieć potrzebujących, za przywracanie etosu pracy społecznej i należnego jej miejsca w dzisiejszym świecie. Oni poprzez swoją służbę uwrażliwiają społeczeństwo na godność człowieka i na jego potrzeby. Podczas uroczystej Gali Stowarzyszenie odznaczyło medalem „Przyjaciela Hospicjum” i „Honorowego Wolontariusza” osoby, które w bezinteresowny sposób w mijającym roku wspierały działania Hospicjum. W tym roku kapituła wyróżniła między innymi: Hannę Raczyńską, Łukasza Dolatę, Firmę Rossmann oraz Poznań International Ladies Club.

- Z ogromną wdzięcznością zwracam się do wolontariuszy, którzy swoim bezinteresownym zaangażowaniem dają nam nie tylko przykład, ale również nadzieję, że w każdej opresji znajdzie się ktoś, kto poda pomocną dłoń. Jak Państwo wiecie, od kilku lat budujemy stacjonarne hospicjum dla dzieci i dorosłych. Miałam nadzieję, że w tym roku będę mogła powiedzieć, że udało się zakończyć budowę. Prace są bardzo zaawansowane, ale nadal brakuje nam pieniędzy na ich zakończenie. Bardzo liczę na to, że dzięki zespoleniu działań wielu instytucji, między innymi urzędów: Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, Miasta, starostwa, instytucji i firm, a także licznych darczyńców, uda nam się dokończyć w najbliższym czasie budowę tak potrzebnego dla miasta i województwa hospicjum stacjonarnego dla dzieci i dorosłych – mówiła dr Anna Jakrzewska-Sawińska, wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”.

Podczas koncertu wystąpili: Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją majora Pawła Joksa i soliści: Joanna Horodko i Karol Bochański oraz dzieci – przyjaciele Orkiestry. Dochód z koncertu w całości zostanie przekazany na rzecz budowy Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych powstającego przy ul. Engeströma, w którym znajdzie się między innymi 15 łóżek, a także dzienny ośrodek diagnostyki, leczenia i intensywnej rehabilitacji psychofizycznej dla osób starszych i z wczesnym stadium np. alzheimera.

W myśl Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opieka paliatywna jest całościową, czynną opieką nad ludźmi, których choroba nie poddaje się leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona przede wszystkim zwalczanie bólu i innych objawów, ale także opanowywanie problemów psychicznych, socjalnych i duchowych chorego.  To także czynne wspieranie rodziny chorego w okresie choroby oraz po śmierci bliskiej osoby. Celem opieki paliatywnej jest osiągnięcie jak najlepszej jakości życia człowieka chorego i jego rodziny. W Poznaniu funkcjonuje kilka organizacji i placówek zajmujących się opieką paliatywną dla dorosłych. Jedną z nich jest WSWOP „Hospicjum Domowe” dbające o zdrowie i jakość życia osób nieuleczalnie chorych oraz osób starszych. Jest podmiotem leczniczym prowadzącym trzy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wraz z przyporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi: Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych, Wielkopolskie Hospicjum dla Dzieci, Centrum Usług Leczniczych i Badań Profilaktycznych oraz Poznańskie Centrum Seniora, które nie jest osobną podjednostką medyczną, a projektem realizowanym dzięki wsparciu Urzędu Miasta Poznania, adresowanym do poznaniaków, którzy ukończyli 60 rok życia w ramach którego prowadzona jest działalność informacyjno-doradcza, oferowana jest specjalistyczna opieka medyczna oraz zapewniony jest dostęp do bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. W Poznaniu mamy obecnie tylko jedno Hospicjum – Palium, dla chorych na raka, które mieści się na Osiedlu Rusa. Kolejka osób oczekujących na przyjęcie ciągle się wydłuża. Nie ma natomiast miejsca, gdzie pomocy mogliby szukać pacjenci niechorujący na raka, starsi, przewlekle i ciężko chorzy, którzy wymagają holistycznej, wielospecjalistycznej opieki. I właśnie powstające Stacjonarne Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych ma tę lukę wypełnić. Zaawansowanie realizacyjne obiektu pozwala wyrazić nadzieję, że zgromadzone środki umożliwią jego wyposażenie i uruchomienie w najbliższym czasie.

Zwieńczeniem dorocznego koncertu, zatytułowanego „Uzbrojeni w serce – Wojsko dla Hospicjum”, była wespół zaśpiewana kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Roman Szymański
DSC_1235 DSC_1255 DSC_1304DSC_1333 DSC_1358 DSC_1371