Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania

Miejski Ośroteleopieka1dek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Fundacją Aktywizacja, Fundacją L’Arche realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”. Wartość projektu: 13 390 170,49zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 12 720 661,96 zł.

Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do 1135 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, oraz do 302 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, zamieszkałych w Poznaniu w latach 2017-2018. Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Poznania oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością.

Teleopieka w Poznaniu

W ramach Zintegrowanego Centrum Opieki 550 osób objętych zostanie usługą teleopieki, w tym pilotażowym programem telemonitoringu medycznego objęte zostaną 24 osoby. Osoby objęte tym programem otrzymują na wyposażenie: ciśnieniomierz, holter mobilny oraz glukometr i zostają  podłączone do centrum komunikacyjnego. Zintegrowane Centrum Opieki to kompleksowe wsparcie dla niesamodzielnych szczególnie ze względu na wiek i/lub z niepełnosprawnością. Projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań IT tworzących system teleopieki oraz telemedycyny w ramach Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych obejmujących wsparcie asystenta dla osób niesamodzielnych szczególnie ze względu na wiek i/lub z niepełnosprawnością. Centrala telefoniczna to miejsce, gdzie każdego dnia dyżurują przeszkoleni teleopiekunowie, których umiejętności i kompetencje zostały sprawdzone oraz udoskonalone w trakcie szkoleń służących wsparciu w budowaniu profesjonalnego podejścia do wykonywanego zadania. W skład zespołu teleopiekunów wchodzą m.in.: psycholog, ratownik medyczny i pracownik socjalny. Każdy z podopiecznych centrum teleopieki posiada indywidualną kartę informacyjną, którą wcześniej wypełnił, dzięki czemu żadne zgłoszenie nie jest anonimowe. Każdego dnia teleopiekunowie przeprowadzają z abonentami rozmowy o charakterze towarzyskim, budującym zaufanie. W trakcie rozmowy kontrolowana jest również jakość połączenia alarmowego.

Partnerami odpowiedzialnymi za realizację projektu Teleopieki są: Stowarzyszenie Medycyna Polska Tel 606 397 032 oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” tel. 664 999 882. Wszelkich informacji w udziale w projekcie można również uzyskać osobiście lub dzwoniąc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Udział w projekcie jest bezpłatny z wyjątkiem usług opiekuńczych, których odpłatność nalicza się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Roman Szymańskiteleopieka