Uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów z okazji jubileuszu 10-lecia jej ustanowienia i działalności

sesja sesja2 sesja3W 10-rocznicę podjęcia przez Radę Miasta uchwały powołującej MRS do życia tj. 25 października w Sali Sesyjnej Rady Miasta odbyło się uroczyste posiedzenie. Miejska Rada Seniorów w Poznaniu jest najstarszą tego typu instytucją w kraju i w wyjątkowy sposób przyczynia się do monitorowania, a także inicjowania wielu przedsięwzięć zmierzających dla poprawy życia osób starszych w mieście. W okolicznościowych przemówieniach Przedstawicieli Władz Miasta Z-cy Prezydenta Miasta Jędrzeja Solarskiego i Tomasza Lewandowskiego nie szczędzono podziękowań za dotychczasowe działania MRS oraz życzeń składanych wszystkim członkom Rady. Wszyscy występujący podkreślali o dużym znaczeniu działalności MRS, jej potrzebie funkcjonowania i roli, jaka przypada organizacjom pozarządowym, które są niezbędne w coraz bardziej starzejącym społeczeństwie mieszkańców miasta.

Obecny przewodniczący Rady Zdzisław Szkutnik z kolei skupił się w swoim wystąpieniu nad rolą MRS w Poznaniu, działaniach poprzedzających jubileusz oraz planach na przyszłość. A plany są ambitne i zapewne zostaną zrealizowane, w czym niepoślednią rolę odgrywa Urząd Miasta, szczególnie w osobie Prezydenta Miasta Jacka Jaśkowiaka i Zastępcy Prezydenta Jędrzeja Solarskiego.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przyznanego przez Prezydenta Jacka Jaśkowiaka prof. dr. hab. Zbigniewowi Woźniakowi „Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania“, poprzedzone laudacją wygłoszoną przez członka MRS Piotra Frydryszka, a następnie wykładu wygłoszonego przez prof. Woźniaka nt. „Niedostatki wiedzy o starości”.

Podziękowaniom i życzeniom dalszej owocnej pracy na niwie senioralnej nie było końca, a do życzeń przyłącza się redakcja Magazynu My60+.

Roman Szymański