Poznański Wolontariusz Roku poszukiwany!

 

Miasto Poznań po raz szesnasty organizuje konkurs o tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku. Mieszkańcy Poznania mogą zgłaszać swoich kandydatów w pięciu kategoriach. Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do 15 listopada za pomocą formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony www.poznan.pl/organizacje.

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku ma na celu promowanie idei wolontariatu oraz nagradzanie i wyróżnianie osób, grup i organizacji, które w mijającym roku wykazały ponadprzeciętną aktywność na tym polu. W tym roku wolontariusze wybierani będą w pięciu kategoriach:

  • młodzieżowej
  • indywidualnej
  • 50+
  • zespołowej
  • wolontariat pracowniczy

Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach czeka nagroda finansowa w wysokości

4.000 zł brutto, okolicznościowy czek, statuetka oraz list gratulacyjny.

Wielu laureatów z poprzednich lat podkreśla jednak, że ważniejsze niż sama nagroda finansowa jest satysfakcja, poczucie dowartościowania oraz wiarygodność, jaką daje możliwość posługiwania się tytułem Poznański Wolontariusz Roku. Łatwiej jest bowiem rekrutować nowych wolontariuszy, docierać do potencjalnych sponsorów czy mediów.

Dzięki temu, że konkurs kończy uroczysta gala wzbogacona o część artystyczną pełni on rolę ważnego wydarzenia integrującego środowisko poznańskich wolontariuszy, jest przestrzenią do zawierania nowych znajomości, wymiany doświadczeń czy nawiązywania współpracy. To święto poznańskich wolontariuszy i nagroda za ich codzienną pracę.

W trakcie poprzednich piętnastu edycji do konkursu łącznie zgłoszonych było ponad 460 osób oraz organizacji, z których nieco ponad 100 zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.

 

Zgłoszenia kandydatów na Poznańskiego Wolontariusza Roku należy nadsyłać najpóźniej do 15 listopada za pomocą formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony www.poznan.pl/organizacje. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać mailowo na ngo@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań. (Prosimy by w temacie e-maila lub na kopercie umieszczać dopisek „Poznański Wolontariusz Roku 2015”).

 

Przy organizacji konkursu Miasto Poznań współpracuje m. in. Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, którego Rektor, prof. dr hab. Jacek Wysocki rokrocznie obejmuje konkurs patronatem honorowym.