Polityka senioralna miast

Polityka senioralna miast to temat spotkania, jakie 11 kwietnia odbyło się w Poznaniu.

Miejscem spotkania była Brama Poznania ICHOT. To tam przedstawiciele Miast Polskich rozmawiali o  kwestiach polityki senioralnej. Gości powitał: Jędrzej Solarski – zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Wprowadzenia w tematykę senioralną spotkania dokonała Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Miasto Poznań postrzegane jest jako wiodące i w efekcie wszelkich działań w zakresie polityki senioralnej wyznacza standardy dla całej Polski, stąd wybranie Poznania na spotkanie dotyczące polityki senioralnej nie było przypadkowe.

Przykłady działań

Głównymi tematami spotkania były: działania na rzecz seniorów w takich miastach, jak Bydgoszcz, Radom i Szczecin, integracja międzypokoleniowa m.in. w Poznaniu i Warszawie, aktywizacja zawodowa seniorów na przykładzie Gdańska oraz wsparcie osób zależnych, niesamodzielnych przedstawionych przez przedstawicieli Warszawy i Łodzi. Każdy z tematów wzbudził duże zainteresowanie, nie obyło się bez dyskusji i przedstawienia różnych rozwiązań. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.

Tego typu spotkania, poza wymianą doświadczeń, umożliwiają także wybranie najciekawszych rozwiązań i zastosowanie  w innych miastach. Dobrze, że niektóre miasta współpracują w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej, co powinno  zaowocować nie tylko wzrostem zainteresowania seniorami, ale przede wszystkim dalszą aktywizacją całej grupy społecznej.

 Tekst i zdjęcia Roman Szymański