Poezja Janusza Mikulskiego

WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI, zdjęcie z 18 maja 2017 roku

 

Żonie

Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu

Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli

A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
– niebieski odlot duszy …

*

*           *

 

Ty sny me osłoń
które drżą
jak płatki kwiatów
gdy wieje wiatr

Ty sny me otul
dłonią swą
gdy na nie spada
ciszy grad

Ty sny mi ukaż
w nocy mgle
kiedy nie widać srebra gwiazd
gdy się zagubił świtu brzeg …

 

*

*             *

 

Powracam do Ciebie
dotknieniem  ust
które wiatr ziemski
wciąż chłodzi

i ciszy kapie
milczący plusk
na świtu sennej
łodzi

Powracam do Ciebie
szelestem dnia
co jak drzewo
się łamie

i spływa z niego
rosa jak łza
na Twoje
– moje ramię

 

z cyklu „Krzyk wiatru”

*

*             *

Panie oto stągwie
które napełniłem tęsknotą
pełno wokół chorych
trędowatych sparaliżowanych ślepych
przyjdź i dotknij
uzdrów
umarłych przywróć życiu
oczyma wypełnionymi po brzegi
miłością przywróć spokój
naszym duszom
gdy stopy Twoje rosimy łzami
gdy wchodzimy na drzewa
naszych osamotnień
wypatrując Ciebie

 

 

z cyklu „Marzenie słońca”

*

*                 *

 

kiedy wznoszę do Ciebie serce
niebo rośnie we mnie
gwiezdną falą
kołysze się kołysze się
noc
kiedy wznoszę do Ciebie serce
cisza wzbiera się
w morze tęsknoty
morzem tęsknoty
faluje noc …

 

z cyklu „Kołysanie morza”

 

 

*

*    *

lato
plaża
i morze

słońce
i niebo
przypieka

chodzę brzegiem
wśród fal
szumu

szukam czasu
miłości
człowieka …

z cyklu „Pustynia światła”

 

*

*         *

w Twojej łasce
jak w słońcu
dojrzewam

niby owoc
który strąci
wiatr

w Twoim słońcu
rumienię się
czekam

bym dla Ciebie
już dojrzały
spadł …

Wiesław Janusz Mikulski

Urodził się 12 lipca 1959 roku w Ostrołęce w rodzinie robotniczej o rodowodzie chłopskim. Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej            im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora) oraz bibliotekarstwo   w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. Obecnie pisze pracę doktorską  z literaturoznawstwa pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Kasperskiego                   z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987-1992 pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Od 1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz   w II Liceum Ogólnokształcącym  w Ostrołęce. W latach 1994 – 2014 naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Jest nauczycielem dyplomowanym. Debiutował jako poeta 2 sierpnia 1992 roku na łamach „Zielonego Sztandaru”. Jest żonaty  z poetką Janiną Żanetą z d. Jakubiak,
z wykształcenia polonistką i bibliotekoznawcą, autorką wielu bibliografii.

Odbył kilka podróży zagranicznych,  m.in. do Leningradu, Moskwy,  do Lwowa, do Francji
i Monako, do Włoch,  Watykanu i San Marino,  do Grecji, do Holandii, Belgii i Luksemburga, do Czech, Słowacji, Austrii i na Węgry, do Izraela – Ziemi Świętej i na Litwę.

Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego: „Ikar” (1995), „Dotykanie nieba” (1997), „Opadanie czasu” (2000), „Krajobrazy ciszy” (2002), „Dotyk Twojej miłości” (2008), „Kielich jesieni” (2008), „Nadzieja i czas” (2010), „Brzegi wieczności” (2011), „Poetyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 1992 – 2015” (2015), „Czas pełen Ciebie” (2017).

  1. J. Mikulski jest współautorem wielu antologii poezji, m.in. następujących: „A Duch wieje kędy chce…” (Lublin 1994), „Modlitwy znane i na nowo odkryte” (Kraków 1996), „Miłość jak ziarno odwagi. Antologia poezji religijnej” (Białystok 2000), „Ogrody przeobrażeń” (Łódź 2001), Tom VIII „Antologii Poezji Emigrantów” (USA 2001), „Krzyż – Drzewo Kwitnące” (Warszawa 2002), „Furtka słońca …” (Bydgoszcz 2004), Antologia „Contemporary Writers of Poland” (Nowy Jork 2005; tłum. Danuty Mieczkowskiej na   j. angielski); „Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej. Antologia” (Kraków 2005), „Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939 – 2005. Antologia” (Kraków 2006), „POSTscriptum. Antologia” (Kraków 2008), „ANTOLOGIA POEZJI Grupy Młodych Artystów i Literatów” (Łódź 2008), „Poetycka Poczta” (Kielce 2008).

Poezje Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych. W sumie ukazało się ponad dwa tysiące osiemset publikacji drukiem, m.in. w następujących czasopismach: POEZJA DZISIAJ (Warszawa), Dekada Literacka (Kraków), Magazyn Literacki (Warszawa), Twórczość (Warszawa), Lektura (Kraków), Fraza (Rzeszów), Akant. Miesięcznik Literacki  (Bydgoszcz), Integracje (Warszawa), Pro Arte. Pismo Kulturalno – Literackie  (Poznań), Autograf (Gdańsk), Suplement. Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich (Kraków); Regiony (Warszawa), Przekrój (Kraków), Więź (Warszawa), Kwartalnik Kulturalny „SEKRETY ŻARu” (Warszawa), Aspekty Kulturalne (Poznań), Arkusze Literackie (Wrocław), ZNAJ. Kwartalnik Artystyczno – Naukowy. Ogólnopolskie Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich (Płock), ZNAK. Miesięcznik (Kraków), Myśl Polska. Miesięcznik Poświęcony Życiu i Kulturze Narodu (Warszawa); Orzeł Biały (Londyn), Głos Katolicki (Paryż), Głos Polski (Buenos Aires), Słowo (Berlin), Nasza Misja (Kolonia), Głos Polski (Toronto), Słowo Ojczyste (Grodno), Nasza Gazeta (Wilno), The Life of Polonia (Boston), The Sarmatian Review (Houston) – tłum. na j. angielski, Kurier Praski (Praga), Teraz. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny /magazyn/ (Filadelfia), Teczka (Paryż), Rycerz Niepokalanej (Rzym), Ognisko (Kopenhaga), Kraj (Brisbane), Monitor Polonijny (Bratysława), Spotkania (Wilno), Gazeta Lwowska (Lwów), Polonia Węgierska (Budapeszt), Głos znad Pregoły (Kaliningrad), Słowo YU – Polonii (Belgrad), Dziennik Kijowski (Kijów), Panorama Polska. Niezależny Magazyn Kulturalny (Edmonton), Gazeta Polska (Moskwa), Quo Vadis (Rzym), Czyn Katolicki (Londyn), Kurier Ateński (Ateny), Nasza Wspólnota (Bruksela), Notatki (Kopenhaga), Przyjaźń (Krasnojarsk), Magazyn Polski (Grodno), Relacje (Sztokholm), POLONIA – Magazyn Społeczno-Kulturalny (Oxford), POLISH NEWS. America`s  Leading  Bilingual  Illustrated  Monthly (Chicago), „VAGABOND Pages” (Toronto; tłum. na j. angielski Danuty Mieczkowskiej), Biuletyn Polonijny (Montreal), Monitor (Chicago), Kurier Wileński (Wilno), Tydzień (Londyn), Nasza Wspólnota (Wiedeń), Dwukropek (Kapsztad), Cooltura. Polish Weekly Magazine (Londyn), Kurier Galicyjski (Lwów), Nasz Głos (Dublin), Głos Polonii (Żytomierz), Listy z Daleka. Pismo Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów. Periodyk Społeczno – Kulturalny i Literacki (Liège), Tygodnik Polski. Polish Weekly. Sydney – Melbourne – Adelaide – Canberra – Brisbane – Perth – Hobart – New Zealand (Melbourne)
oraz w tygodniku izraelskim „Nowiny Kurier” (Tel-Aviv).

Wiersze tego poety można spotkać w licznych  – w ponad dwustu – portalach internetowych,
w tym na jego stronie domowej:  www.wjmikulski.republika.pl
Publikowane są w czasopismach internetowych, m.in.w  The Scrolls. An Internet Cultural Periodical (Edmonton).
Twórczość Mikulskiego była prezentowana m.in. na antenie Radia Polonia (Warszawa), Radia Maryja (Toruń), Radia Alfa (Kraków), Katolickiego Radia Warszawa, Radia Rezonans (Sosnowiec), Radia Łódź S.A., Katolickiego Radia As (Szczecin), Radia Emaus (Łódź), Polskiego Radia Lwów oraz w Telewizji Detroit (USA).

  1. J. Mikulski jest publicystą wielu pism (także w wersji internetowej), m.in. korespondentem „Głosu Katolickiego”, tygodnika diecezji łomżyńskiej. Otrzymał                      od redaktora naczelnego tygodnika ogólnopolskiego „Niedziela” medal „Mater Verbi”. Wspomniany pisarz jest autorem książek: „35 lat naszej wspólnej drogi. Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 – 2003)” (zarys monograficzny, Ostrołęka 2002); „Dzieje ostrołęckiej  <<Czwórki >> . Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 – 2005)” (kilkusetstronicowa, z aneksami, zdjęciami, przypisami, Ostrołęka 2007).

Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz  przez Ministra Edukacji Narodowej  – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal „Mater Verbi” nadał mu redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika katolickiego „Niedziela”; zaś medal III Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II „Kultura   w nauczaniu Jana Pawła II” – Burmistrz Kamieńska.

Otrzymał Nagrodę Zarządu Miasta Ostrołęki i odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej przyznał W. J. Mikulskiemu odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”.

Muzykę do wierszy tego poety skomponowali m.in.: 1)  Dariusz Bunkowski
(z zawodu  nauczyciel i kierownik artystyczny zespołu wokalno – instrumentalnego ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce; wspomniany kompozytor także sam śpiewa pieśni do słów Mikulskiego, które nagrane są na płytę CD); 2)  Henryk Gadomski (kierownik artystyczny
i dyrygent znanego Chóru „CANTILENA”;śpiewa a cappella pieśń do słów wiersza Mikulskiego „***Jak Ci dziękować …”, coraz częściej wykonywaną na Dziękczynienie w czasie liturgii Mszy świętej);  3) Tadeusz i Rafał Kowalewscy  (ich kompozycje śpiewa zespół wokalno – instrumentalnyz Ostrołęckiego Centrum Kultury); Ilona Kossakowska (muzyka, wykonawca).Jest członkiem Związku Literatów Polskich.http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_tworcaid=27079
NIEKTÓRE  STRONY  INTERNETOWE  Z  MOJĄ  POEZJĄ:
 http://www.poezja.eu/01wpp/salon-n/mikulski-wieslawjanusz/

http://www.tvculture.pl/poezja/?wieslaw-janusz-mikulski,13

http://www.apostol.pl/poezja/wieslaw-janusz-mikulski

http://www.rubikon.e.pl/autor/11/wieslaw-mikulski.html

http://www.wjmikulski.republika.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=K038qclPQx
http://www.youtube.com/watch?v=B6cL-56noGY
http://www.youtube.com/watch?v=2WGWH9Np_zQ
http://www.youtube.com/watch?v=su99yQl_Tzs
http://www.youtube.com/watch?v=6Jybbtryse0