Obchody 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – w Warszawie

W 2018 roku obchodziliśmy nie tylko stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także setną rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Był to wyjątkowy wkład Wielkopolan w odzyskanie wolnej Polski.

27 grudnia 1918 roku Wielkopolanie chwycili za broń i po trwających 52 dni walkach doprowadzili do przyłączenia ziem wielkopolskich do terytorium Rzeczypospolitej. Dzień stulecie insurekcji w Wielkopolsce uczczono w Poznaniu z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego – już po raz dziesiąty w dniu 28 grudnia – zaprosił Wielkopolan, a szczególnie rodzin powstańców,  oraz mieszkańców stolicy na obchody związane z wybuchem Powstania Wielkopolskiego w Warszawie. Na Placu Zamkowym otwarta została wystawa, przybliżająca mieszkańcom stolicy Powstanie Wielkopolskie.

Główne uroczystości odbyły się na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W stołecznych uroczystościach rocznicowych wzięli udział m.in. marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, szef urzędu ds. kombatantów i osób represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, dowódca garnizonu Warszawa generał brygady Robert Głąb, dowódcy jednostek wojskowych i przedstawiciele środowisk kombatanckich. Prezydenta Poznania reprezentował Z-ca Mariusz Wiśniewski.

Apel poległych na pl. Piłsudskiego z okazji setnej rocznicy zwycięskiego powstania wielkopolskiego poprzedziła msza w bazylice archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela celebrowana przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Kardynał przypomniał w homilii o historycznym przybyciu do Wielkopolski Ignacego Jana Paderewskiego – Jego przemówienie stało się duchowym zapłonem do tego, żeby stanąć w walce o przynależność Wielkopolski do odrodzonej dopiero co naszej ojczyzny …

Marszałek Marek Woźniak w swoim wystąpieniu powiedział m.in.:- W stulecie wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w panteonie polskich bohaterów, oddajemy hołd uczestnikom wielkopolskiej insurekcji, naszym przodkom. Chcemy, żeby pamięć o wiktorii wielkopolskiej była udziałem i dumą wszystkich Polaków, bo czyn powstańców wielkopolskich zdecydował o granicach odrodzonej Rzeczpospolitej, a ich solidarność i odwaga pozwoliły te granice ochronić…Pod pruskim zaborem powstało polskie społeczeństwo. Solidarne, wspierające się i mające świadomość wspólnych celów. Jednak po licznym udziale Wielkopolan w powstaniu listopadowym i powstaniu styczniowym, których klęska wywołała falę represji i prześladowań, nasi przodkowie wiedzieli, że do walki trzeba się dobrze przygotować i podjąć ją, gdy przyjdzie pora. Dlatego Wielkopolanie pod zaborem pruskim budowali przede wszystkim polski potencjał gospodarczy i społeczny, co pozwalało skutecznie walczyć z wynaradawianiem i spychaniem Polaków na margines życia…

 

Po uroczystościach  przed Grobem Nieznanego Żołnierza Wielkopolanie udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie znajdują się groby Powstańców Wielkopolskich. Po oddaniu hołdu i złożeniu okolicznościowych wiązanek delegacja poznańska udała się pod Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej oraz do Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych tzw. Łączki.

Warszawska uroczystość z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego zakończyła tegoroczne obchody niepodległościowe zapoczątkowane w listopadzie.

Roman Szymański