O co zapyta rachmistrz? – rusza Narodowy Spis Powszechny

Wiosną w całej Polsce odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Na specjalnej stronie internetowej udostępniono już formularz z pytaniami oraz demonstracyjną aplikację do samospisu.

spis powszechny

Narodowy Spis Powszechny 2021 zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca. Takie badanie odbywa się co 10 lat. Służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. Pozyskane w ten sposób dane są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Jeśli szukasz sprawdzonych informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadzwoń pod numer 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
Do 31 marca br.: wybierz 1 i uzyskaj informacje ogólne.
Od 1 kwietnia br. pod tym numerem będzie można także spisać się telefonicznie.

 

Przed rozpoczęciem spisu warto zapoznać się z wykazem pytań. Wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość z nich nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości odnoszące się do np. danych dotyczących mieszkania czy informacji o osobach z rodziny przebywających za granicą itp. Odpowiedź na wszystkie pytania jest obowiązkowa, jednak w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Ponadto na stronie Głównego Urzędu Statystycznego dostępna jest także wersja demonstracyjna aplikacji spisowej. Dane do niej wprowadzone nie są pobierane do systemu statystyki publicznej, nie podlegają przetwarzaniu i są przechowywane tylko na czas pracy z aplikacją.

Pytania oraz aplikację można znaleźć pod adresem:

Jak się spisać?

Udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego. Objęci są nim mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Spisać się można na kilka sposobów. Po raz pierwszy w historii obowiązkową formą jest samospis internetowy. Od 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/ będzie dostępny formularz spisowy.

Dla osób, które z jakichś względów nie mogą wypełnić go we własnym zakresie, przygotowane zostaną na terenie Poznania dwa punkty ze stanowiskami komputerowymi.

*Pierwszy będzie znajdować się w bibliotece Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim 17,

*drugi w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul Małachowskiego 10.

Aby skorzystać ze stanowisk, należy wcześniej telefonicznie zarezerwować miejsce (tel.: 61 646 33 44 Poznań Kontakt). W obu lokalizacjach pomoc przy wypełnianiu formularza oferować będą przeszkoleni urzędnicy.

spis powszechny 2021

WYKAZ PYTAŃ DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

* DANE OSOBY
* USTALANIE ADRESU ZAMIESZKANIA OSOBY
* OSOBY W MIESZKANIU/POMIESZCZENIU NIEBĘDĄCYM MIESZKANIEM/OBIEKCIE ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA
* OSOBY PRZEBYWAJĄCE ZA GRANICĄ
* RELACJE RODZINNE
* KWESTIONARIUSZ MIESZKANIA
* KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
* KWESTIONARIUSZ OSOBOWY EMIGRANTA KRÓTKOOKRESOWEGO
* KWESTIONARIUSZ OSOBOWY EMIGRANTA DŁUGOOKRESOWEGO

Ponadto respondenci, którzy np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, mogą zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon. Z osobami, które nie spiszą się przez internet ani przez telefon, rachmistrze spisowi skontaktują się bezpośrednio lub telefonicznie.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Źródłem sprawdzonych informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań jest specjalna infolinia działająca pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00). Do 31 marca konsultanci udzielają informacji ogólnych, natomiast od 1 kwietnia pod tym numerem będzie można spisać się telefonicznie.

W Poznaniu będzie pracować 222 rachmistrzów.

Źródło: Centrum IS