Nowe Domy Pomocy Społecznej!

W Wielkopolsce powstaną nowe domy pomocy społecznej.

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w obecności minister rodzin, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg, podpisał w dniu 10 lipca z samorządowcami z powiatu grodziskiego, gminy Przemęt i gminy Żerków – umowy na trzy nowe środowiskowe domy samopomocy. Nowe placówki, tak bardzo potrzebne w rejonie, w całości sfinansowane zostaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przeznaczyło w 2020 r. na ich powstanie w Wielkopolsce kwotę w łącznej wysokości 2.673.712 zł. Środowiskowe domy samopomocy przeznaczone zostaną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nowe domy pomocy społecznej

nowe domy pomocy społecznej

 Tekst i zdjęcia:

Roman Szymański