Jubileusz UroConti

Uroczyście obchodziliśmy jubileusz 10 – lecia Stowarzyszenia Osób z NTM ”UroConti”.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation – WHO) i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society – ICS) nietrzymanie moczu (NTM), ma status choroby społecznej i objawia się niezależnym od woli wyciekiem moczu przez cewkę moczową, który w efekcie stanowi problem socjalny i higieniczny. Na dolegliwość tą narażeni są wszyscy – bez względu na wiek i płeć. Grupy szczególnie narażone to: kobiety po porodach i w okresie menopauzalnym oraz osoby w podeszłym wieku. Zgodnie z definicją – choroba społeczna to schorzenie przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności, które ogranicza możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy, wymaga długiej regularnej opieki lekarskiej, jest trudno wyleczalne, stanowi problem dla całego społeczeństwa. Nietrzymanie moczu może być objawem wielu schorzeń i w zależności od przyczyny może mieć różne rodzaje.

Tym wstydliwym z pozoru problemem, według statystyk dotyka on ok. 10-15% każdego społeczeństwa, co w polskich realiach stanowi około 4 milionów osób, w większości kobiet, zajmuje się Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”. Jest organizacją non-profit i zrzesza osoby z problemem nietrzymania moczu w dziewięciu oddziałach: Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Kielcach i Poznaniu. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ok. tysiąca osób. Wiek członków Stowarzyszenia jest bardzo zróżnicowany: począwszy od młodych pań po przebytym porodzie, poprzez panie w wieku około menopauzalnym a także osoby starsze. W Stowarzyszeniu, choć w mniejszości, są także panowie, np. po operacji prostaty.

Misją Stowarzyszenia jest: poprawa jakości życia osób z NTM: wsparcie dla osób z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin; popularyzacja wiedzy na temat metod leczenia nietrzymania moczu; wzrost świadomości społecznej na temat NTM; współpraca z organizacjami pacjentów. Dzięki działalności członkowie Stowarzyszenia mogą: brać udział w ćwiczeniach gimnastycznych służących wzmocnieniu mięśni dna miednicy (zajęcia prowadzone są przez doświadczonych rehabilitantów), uczestniczyć w wykładach przeprowadzanych przez lekarzy i innych specjalistów ds. NTM, korzystać z pomocy merytorycznej konsultantów Stowarzyszenia, brać udział w działaniach mających na celu poprawę jakości życia osób z NTM.

Ukoronowaniem dotychczasowej działalności była uroczystość Jubileuszu 10-Lecia, która miała miejsce w Poznaniu w dniu 28 listopada, na której przybliżono genezę powstania Stowarzyszenia oraz dotychczasowe dokonania. Prelegentami były Panie: Anna Sarbak – Prezes Zarządu Głównego oraz Jolanta Szott – Prezes Zarządu Oddziału. Na uroczystość jubileuszową zaproszono między innymi: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kwiasa – znanego  urologa i chirurga, Dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych Wojciecha Bauera, Prezesa WSWOP „Hospicjum Domowe” dr n. przyr. Krzysztofa Sawińskiego, Radną Miasta Poznania Ewę Jemielity oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami (ZSS) Dorotę Potejko.

Konkludując wyrazić należy nadzieję, że problemy z NTM będą nadal przedmiotem nie tylko zainteresowania członków „Uroconti”, ale i władz w zakresie objęcia pomocą ludzi dotkniętych chorobą, choćby poprzez refundacją produktów leczniczych oraz jak najszerszej informacji społecznej, tym bardziej że choroba może dotknąć każdego…

Tekst i Foto: Roman Szymański

DSC_0969DSC_0975 DSC_0978 DSC_0985 DSC_0997