Infolinia TeleRada – bezpłatna pomoc dla seniorów

W ramach tegorocznej, trzeciej już edycji projektu ,,Enea dla pokoleń. Bezpieczny i zdrowy senior” uruchomiona została darmowa infolinia TeleRada. Pod numerem telefonu 800 805 605 przez 5 dni tygodniu, w wyznaczonych godzinach dyżurują eksperci wybranych dziedzin: w poniedziałki – 9-12 – dietetyk, we wtorki – 10-12 – pracownik socjalny, w środę – 10-12 – prawnik, w czwartki – 9-12 – rzecznik konsumentów, w piątki – 15-17 – lekarz i farmakolog.
Dzięki wsparciu Fundacji Enea, infolinia jest całkowicie bezpłatna dla dzwoniących, niezależnie od tego, czy połączenie trwa minutę czy kwadrans.

Do współpracy Stowarzyszenie My50+ – koordynator projektu – zaprosiło ekspertów, którzy chętnie odpowiedzą i doradzą w zakresie swojej specjalności. W poniedziałki można zasięgnąć porady specjalisty żywienia, który udzieli cennych wskazówek jak zdrowo się odżywiać i jaką dietę stosować w różnego rodzaju schorzeniach. We wtorek przy telefonie dyżurują prawnicy, u których można zasięgnąć porady dotyczącej szeroko pojętego prawa od spadkowego do mieszkaniowego, po cywilne.
Środa to dyżur specjalisty w zakresie pomocy socjalnej. Tego dnia można pytać o zasiłki i pomoc socjalną, wnioski dotyczące opieki społecznej i wsparcie rzeczowe od samorządu.
W czwartki przy telefonie dyżurują eksperci z biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu, którzy pomogą rozwiązać problemy związane z reklamacjami i wszelkimi zagadnieniami związanymi z podpisywaniem umów konsumenckich.
Z kolei piątkowe poradnictwo prowadzone przez lekarza i farmakologa są kontynuacją projektu, prowadzonego przez studentów medycyny i farmacji z nauczycielami akademickimi z Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W jego ramach, udzielane były porady lekowe osobom starszym. Inicjatywa powstała z troski bezpieczeństwo tych osób, które w czasie epidemii COVID-19 mogły się zwrócić z pytaniami dotyczącymi stosowanego leczenia, bez konieczności wychodzenia z domu. Teraz też nie tylko będzie można zadać pytanie dotyczące problemów zdrowotnych, ale też skonsultować prawidłowość przyjmowania i dobór leków.  A wszystko to bez wychodzenia z domu i całkowicie bezpłatnie.

teleporada A4 2021 v1.cdr

Eksperci Infolinii TeleRada

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Lekarz – specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, gdzie stworzyła Pracownię Geriatrii), absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu i European Academy for Medicine of Aging (Sion, Szwajcaria; 2008); Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (wcześniej w latach 2009-2013 członek Zarządu Głównego Towarzystwa); wiceprezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce (wcześniej w latach 2006-2013 Prezes); członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, doradca stały Komisji Polityki Senioralnej obecnej kadencji Sejmu, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia; członek European Union Geriatric Medicine Society (w latach 2006-2013 członek Zarządu Głównego organizacji), przedstawiciel Polski w European Union of Medical Specialists – Geriatric Section; ekspert współpracujący przy tworzeniu Wielkopolskiego Programu na rzecz osób starszych do roku 2020, ekspert Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, lider polskiego zespołu w konsorcjum realizującym grant Unii Europejskiej H2020-PHC-2014 pt. ENRICHME “Enabling Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly”, odpowiedzialnego m.in. za zdefiniowanie potrzeb osób starszych i walidację robota w środowisku, zaangażowana w prace konsorcjum DEDIPAC KH (Determinants of Diet and Physical Activity Knowledge Hub) – project realizowany w latach 2013-2016; aktywny członek ELTECA – International Postgraduate School in long-term care – organizacji wyznaczającej kierunki rozwoju opieki długoterminowej nad osobami starszymi w krajach europejskich, w tym opieki nad chorymi z zespołami otępiennymi.

Wcześniej m.in.: w latach 2014-2015 konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii; 2008-2015 członek Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia, w ramach tego m.in. współtwórca standardów opieki geriatrycznej w Polsce; 2012-2015: członek grupy roboczej przy Ministrze Zdrowia ds. realizacji projektu systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej; 2012-2014: ekspert z ramienia Polski w projekcie CASA (Consortium for Assistive Solutions Adoption – Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia oraz pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa w ramach projektu Inicjatywy Regionalnej INTERREG IVC); 2014: ekspert World Health & Design Forum (WHDF; Eithoven, Holandia: ‘Reshaping the Future of Health Care by creating better lives for people’ (www.whdf2014.com); 2007-2011: realizator badania charakteryzującego proces starzenia w Polsce – PolSenior: Medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty starzenia się ludzi w Polsce, 2007-2010: przedstawiciel polskich organizacji pozarządowych jako członek Health Expert Group w AGE-platform (Bruksela, Belgia; AGE-platform = The European Older People’s Platform – organizacji zajmującej się walką o równouprawnienie osób starszych w krajach Unii Europejskiej,

Od lat zaangażowana w tworzenie opieki nad osobami starszymi, w tym opieki geriatrycznej w Polsce oraz badania nad starością; autorka ponad 200 publikacji z dziedziny geriatrii i gerontologii.

 

Dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska

Adiunkt w Pracowni Geriatrii  Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu i European Academy for Medicine of Aging (EAMA, IUKB Foundation w Szwajcarii).

Specjalistka w zakresie oceny poprawności farmakoterapii osób starszych,  kierownik projektu Opieka Farmaceutyczna w Geriatrii, realizowanego w latach 2011-2016 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 405 674340), w ramach którego farmaceuci aptek ogólnodostępnych – po odpowiednim przeszkoleniu z farmakoterapii geriatrycznej- optymalizowali leczenie starszych chorych z ciężką wielolekowością. Wyniki projektu są podstawą rozprawy habilitacyjnej, prezentującej założenia sprawdzonego w praktyce, efektywnego modelu opieki farmaceutycznej w geriatrii.

Współtwórca Kryteriów Potencjalnej Niepoprawności Leczenia w Geriatrii.

Autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykładowca na konferencjach i kursach podyplomowych adresowanych do farmaceutów i lekarzy.

 

Nadzieja Szukała, dietetyk  – absolwentka Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego na Uniwersytecie

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz absolwentka stacjonarnych studiów o specjalności dietetyka oraz gastronomia (obszar kształcenia: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej) na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

w Poznaniu. Prócz tego ukończyłam liczne kursy z tematyki żywienia osób starszych, kobiet w ciąży, żywienia dzieci i młodzieży. Praktyki zawodowe odbyte w jednym z poznańskich domów pomocy społecznej oraz kilkuletnia współpraca z klubami seniora, placówkami medycznymi i cateringami przyniosły jej doświadczenie w pracy z osobami starszymi cierpiącymi na różne schorzenia. Na co dzień pracuje w gabinecie alergologicznym, co pozwala mi zgłębiać temat alergii pokarmowych, medycyny naturalnej oraz ziołolecznictwa.

Marek Radwański – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu

Lidia Leońska – rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu