I Sesja Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji w Poznaniu

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zwołał  31 stycznia 2019 r. pierwsze spotkanie Miejskiej Rady Seniorów, powołanej Uchwałą nr V/45/VIII/2019 Rady Miasta Poznania. Spotkanie w Sali Białej UM otworzył w imieniu Prezydenta Miasta – Jędrzej Solarski Z-ca Prezydenta, który pogratulował osobom powołanym w skład nowej Rady.

Prezydent liczy, że współpraca z MRS będzie owocna, a ich realizacja przyniesie poznańskim seniorom dalsze odczuwalne efekty. Zadeklarował również wszelką pomoc w realizacji wszelkich działań i przedsięwzięć, szczególnie pakietu „Poznań VIVA Senior”, w skład którego wchodzi wiele udogodnień dla starszych poznaniaków. Wyraził jednocześnie nadzieję, że tak jak dotychczas miasto Poznań postrzegane, jako wiodące i w efekcie wszelkich działań w zakresie polityki senioralnej – wyznaczać będzie nadal standardy dla całej Polski.

Na pierwszym spotkaniu, zgodnie ze statutem MRS, powołany został nowy Przewodniczący MRS, którym został profesor UAM, dr hab. nauk społecznych Antoni Szczuciński. Jest to osoba znana w środowisku poznańskim. Przez ponad 20 lat zasiadał w Radzie Miasta i przewodniczył Komisji Kultury i Nauki, co pozwoliło poznać całokształt problemów związanych z miastem, w tym również osób w starszym wieku.

W posiedzeniu wzięli udział, poza osobami wchodzącymi w skład MRS, Magdalena Pietrusik-Adamska – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Przewodniczący Rady Miasta – Grzegorz Ganowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego – Andrzej Białas oraz radna Małgorzata Woźniak.

Nowej Radzie i Przewodniczącemu IV kadencji – redakcja składa gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz seniorów.

Fot. Hieronim Dymalski

Fot. Roman Szymański