Dyżur ZUS – zapytaj o emeryturę

25 stycznia w godz. 9.00-11.00 odbędzie się dyżur telefoniczny na temat zmian w emeryturach i rentach wprowadzonych ustawą z czerwca 2021 roku. Pracownik ZUS będzie dostępny pod numerem telefonu: 61 874 54 83.

zus

Zmiany dotyczące rent i emerytur w nowym roku

Pierwsza zmiana dotyczy wypłacanych świadczeń emerytalno–rentowych do wysokości 2500 zł brutto. Przy świadczeniach nie będzie naliczona zaliczka na podatek, tylko z kwoty świadczenia będzie potrącone składka zdrowotna w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru. Natomiast świadczenia wypłacane w kwocie powyżej 2500 zł brutto będą miały liczoną zaliczkę na podatek: brutto x 17 proc. – 425 zł (nowa kwota wolna od podatku) oraz osobno składkę zdrowotną ze świadczenia w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru.

Od nowego roku obowiązywać będą też korzystniejsze zasady zawieszania i zmniejszania rent socjalnych poprzez dostosowanie ich do zasad obowiązujących emerytów i rencistów. Rencista socjalny będzie mógł, bez konsekwencji w wysokości renty, osiągnąć przychód wynoszący do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, natomiast renta socjalna ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego przychodu w wysokości przekraczającej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2021 roku jest to kwota 7354,50 zł). Przychody w wysokości od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie wysokości renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

Nowe zasady obowiązywać będą też w kwestii doliczenia okresów do wymiaru emerytury lub renty. Doliczeniu będą podlegały wyłącznie okresy składkowe na wniosek zgłoszony nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Ustawa z czerwca 2021 roku zniosła też możliwości przeliczenia podstawy wymiaru emerytury lub renty z zastosowaniem nowej kwoty bazowej.