Dwukrotnie niższe emerytury

Raport Banku Światowego nie pozostawia suchej nitki na polskim systemie emerytalnym. Przyszłe emerytury będą dwukrotnie niższe od tych wypłacanych obecnie.

Ekonomiści Banku Światowego przeanalizowali sytuację systemu emerytalnego w Polsce. Opublikowany niedawno raport wskazuje na dramatyczną sytuację przyszłych emerytów.

Już obecnie niemal połowa wypłacanych przez ZUS emerytur to kwoty niższe od 1350 zł. Według Banku Światowego sytuacja ta w najbliższych latach zmieni się zdecydowanie na niekorzyść i o takich kwotach przyszli emeryci będą mogli tylko pomarzyć.

Bank Światowy przeanalizował m.in. zmiany w poziomie stopy zastąpienia. Przypomnijmy, iż stopa zastąpienia określa stosunek naszej przyszłej emerytury do wysokości ostatniej pensji. Obecnie stopa ta w Polsce wynosi ok. 50%. Oznacza to, że osoba zarabiająca 2500 zł, po osiągnięciu wieku emerytalnego, otrzyma świadczenie w wysokości ok. 50% tej kwoty, czyli 1250 zł emerytury.

Według Banku Światowego, stopa zastąpienia w najbliższych latach spadnie nawet do poziomu 25%. W takiej sytuacji, analizowana wyżej emerytura spadnie do poziomu 625 zł, co oznacza spadek świadczenia poniżej poziomu emerytury minimalnej.

Według Banku Światowego, jedyną szansą Polaków na zapewnienie sobie środków do życia na starość, są prywatne oszczędności. Ekonomiści Banku Światowego wyliczyli, że Polak, który chciałby otrzymać emeryturę na poziomie zbliżonym do obecnych emerytur, powinien odkładać każdego miesiąca ok. 10% swojej pensji. Ekonomiści Banku Światowego ostrzegli Polskę przed kolejnym problemem. Poziom oszczędności zgromadzonych przez Polaków jest bowiem jednym z najniższych w Europie. W 2012 roku oszczędności Polaków stanowiły bowiem zaledwie 3% PKB. Wielkość ta zawierała jednak również oszczędności przymusowe, czyli wszystkie płacone do ZUS obowiązkowe składki emerytalne. Po odjęciu tych przymusowych „oszczędności”, okazało się, że realne, dobrowolne oszczędności Polaków wynoszą zaledwie… 0,2% PKB.

W tym kontekście warto pamiętać, iż w wyniku przyjętej rok temu ustawy, o połowę uszczuplona została również wartość wspomnianych wyżej oszczędności przymusowych. Równo rok temu doszło bowiem do przejęcia i umorzenia wszystkich obligacji zgromadzonych na naszych kontach w OFE (szczegóły tutaj). W wyniku tej operacji, stan naszych kont w OFE, w ciągu jednego dnia, zmniejszył się o 51,5%.