Czytamy Lubonie

czytamy LubonieDla nas – mówi Krystyna Liminowicz z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu – wszystko zaczęło się już w 2012 roku, kiedy to rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej wystawy z cyklu „Kresy w fotografii Wielkopolan” zatytułowanej „Obrazy z życia i podróży” poświęconej Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Natrafiliśmy wówczas na mniej może znaną jego powieść, zatytułowaną LUBONIE, która opowiada o początkach naszej państwowości, czasach Mieszka I i Chrzu Polski, a także na informację, że rzecz dzieje się między innymi – jak sugeruje autor – w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, Pradze, Gnieźnie ale i na Krasnej Górze przemianowanej z czasem na Górczyn (obecnie dzielnica Poznania).

Postanowiliśmy więc wpisać się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski „krążąć” wokół tej powieści. Naszą ideą zainteresowaliśmy między innymi Pana Krzysztofa Kluppa, kustosza Muzeum-Pracowni Józefa Ignacego Kraszewskiego i wspólnie rozpoczęliśmy akcję, którą zakończymy w 2016 roku.

Poznańskie czytanie tej powieści zaczęliśmy w 2014 roku podczas „Majówki z Luboniami” u Ojców Oblatów na Górczynie .

Potem odbył się Maraton (dwudniowy) czytania „Luboni” w Parafii Świętego Krzyża również na Górczynie w lutym a potem w maju 2015 roku podczas Parafiady z Rodziną.

Wydarzeniu towarzyszyła promocja nowej edycji powieści, wydanej – z inicjatywy Prezesa naszego Towarzystwa, Ryszard Liminowicza przy dużym wsparciu posła RP, Tadeusza Dziuby – dzięki życzliwości właściciela Wydawnictwa Zysk i S-ka, Tadeusza Zyska.

Akcja służąca popularyzacji powieści cieszy się też wsparciem mediów poznańskich między innymi w Radiu Emaus była audycja na ten temat, dysponujemy jej nagraniem.

Podczas 22. Kaziuka w Poznaniu kontynuowany był maraton, czytaliśmy wówczas we Wspólnocie Polskiej.

Fragmenty utworu czytano w Muzeum-Pracowni J.I. Kraszewskiego:

– przy okazji spotkania autorskiego z Krzysztofem Masłoniem,

– podczas prelekcji prof. Hanny Koćki-Krenz „Lubonie, powieść z X wieku J.I. Kraszewskiego – literatura a archeologia”,

– Nocy Muzeów.

A także na Ostrowie Tumskim w Genius Loci w trakcie projektu Dobrawa Matką Chrzestną Polski,

– podczas X Światowego Zlotu Młodzieży Polonijnej Orle Gniazdo Wągrowiec 2015,

– podczas Parafiady w Sławnie,

– z uczestnikami wypoczynku nad polskim morzem w Jarosławcu z grupami z Katowic, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Serocka oraz z Rzeszy Wielkiej na Wileńszczyźnie, która tam przebywała na nasze zaproszenie.

Zainteresowaliśmy nią także naszych Rodaków z Wilna i Wileńszczyzny oraz Lwowa i tam także ma miejsce czytanie tego utworu. Czytana jest także podczas różnego rodzaju rodzinno-towarzyskich spotkań i innych. I akcja będzie trwać nadal – jak już wspomniałam – do 2016 roku.

Wszystkie osoby czytające utwór otrzymują certyfikat opatrzony okolicznościową pieczęcią, a ich nazwiska są zapisane w księdze pamiątkowej, którą pragniemy zdeponować w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu a duplikat przekazać do Muzeum Kraszewskiego.