Czy nowe technologie są lekarstwem na problem samotności seniorów?

debata1 debataNa to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy Debaty Oksfordzkiej zorganizowanej 21.10 w ramach edukacyjnej  „ścieżki społecznej”  realizowanej w Jeżyckim Centrum Kultury w Poznaniu.

W trakcie debaty dwie 4-osobowe zespoły składające się z przedstawicieli seniorów i studentów z Fundacji Edukacyjnej G5 Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM dyskutowały, czy rozwój  e-technologii komunikacyjnych i e-platform edukacyjnych jest efektywnym rozwiązaniem (i w jakim stopniu) problemu  samotności seniorów. W dyskusji brała udział również licznie zgromadzona publiczność, próbując odpowiedzieć na pytania: Jak seniorzy i studenci postrzegają samotność i w jakich sytuacjach się z nią mierzą? Czy upatrują w nowych technologiach remedium na ten problem?

Zgodnie z danymi IBRiS zleconych przez Orange w 2015 r. 55% ogółu seniorów w wieku 65+ chętnie uczy się nowych technologii lub uczy się na potrzeby prywatnego życia (hobby), zaś w grupie wiekowej 55-64 lata, a więc zahaczającej o wiek senioralny – aż 78% uczy się lub deklaruje chęć uczenia się w celu korzystania z e-technologii komunikacyjnej.
Nowe narzędzia jak: komputery, smartfony z dostępem do Internetu, tablety z kartą sim – służą poszukiwaniu więzi. Nawet w „lajkowaniu“, czy „udostępnianiu“ na Fb można dostrzec próbę uporania się z lękiem przed samotnością. Bardzo ważne wydaje się  także wykorzystanie powyższych narzędzi do innych celów rozpraszających samotność, jak:
– informacyjnych, zwłaszcza z zakresu kultury, np. zwiedzanie muzeów krajowych i światowych oraz do załatwiania wielu codziennych, bieżących spraw. Bogaty kontakt ze sztuką zapewnia strona MKDNiS: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/kultura-w-sieci;
– czytelnictwa czasopism polskich i zagranicznych (są miejsca bezpłatnego dostępu do setek, a nawet tysięcy pełnotekstowych tytułów, np. Uni w Regensburgu (D) http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml ze 108 tys. e-czasopism, w tym 72 tys. w swobodnym dostępie pełnotekstowym. Pomocny e-tłumacz: https://translate.google.com/ );
– czytelnictwa książek w wersji online, tj. często trudno dostępnej w wersji papierowej literatury pięknej, popularnonaukowej, specjalistycznej czy naukowej.
W Polsce znajduje się 153 bibliotek cyfrowych np. narodowa www.polona.pl  z 3,5 mln obiektów, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa z 375 tys. obiektów, ponad 123 mln czytelników od 2004 r. – www.wbc.poznan.pl,  przy czym wszystkie zbiory cyfrowe polskich instytucji kultury liczą 8,2 mln obiektów zob. http://fbc.pionier.net.pl.
Dostępna jest także Europeana – jako Biblioteka Cyfrowa UE z ponad 50 mln książek, filmów, dzieł sztuki i nagrań z całej Europy https://www.europeana.eu/portal/pl.

Zespół opozycji natomiast wskazywał, że mimo tak wielu możliwości, jakie daje technologia i Internet, nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów między ludźmi i tylko spotkanie z drugim człowiekiem jest najlepszym lekarstwem na samotność. Ponadto wciąż zbyt mała liczba osób starszych potrafi poruszać się w internetowym świecie i obsługiwać urządzenia takie jak komputer czy smartfon. Uczestnicy debaty wskazywali również, że nie jest sztuką zaproponować różne formy aktywności tym, którzy są aktywni, ale dotrzeć do tych, którzy żyją w izolacji i samotności. Duża w tym rola instytucji miasta dedykowanych seniorom i organizacji społecznych.

Rozwój nowych e-technologii komunikacyjnych i edukacyjnych jest efektywnym rozwiązaniem problemu wypełniania wolnego czasu oraz przeciwdziałania samotności Seniorów.

Uczestnicy Debaty Pokoleniowej:
Zespół Propozycji:

  1. Zdzisław Szkutnik – freelancer,
  2. Zuzanna Rubaszewska – studentka, FEG5
  3. Marcelina Martyńska – studentka, FEG5
  4. Anna Dolska – red. nacz.„My60+“.

Zespół Opozycji:

  1. Aleksandra Auksztulewicz – studentka, FEG5
  2. Wanda Popławska-Łukowicz – prowadzi stronę internetową,
  3. Roman Mycak – społecznik, słuchacz JCK
  4. Kacper Kobierski – student, FEG5.

Marszałek debaty:  dr Marcin Łukaszewski – UAM, Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa.

Jury:  Ryszard Michalski, Aldona Anastasow, Karol Wyrębski.