Kapitanów dwóch – Henryk Kociemba i Roman Binek

Kapitanów dwóch - Henryk Kociemba i Roman Binek
« Popłynęli z bezpieczeństwem