Dobiegła końca czwarta kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

kadOdbyła się ostatnia sesja Miejskiej Rady Seniorów. W czasie pięcioletniej kadencji Rada spotkała się na zebraniach 82 razy i podjęła 86 uchwał.

Mimo że kadencja przypadła w okresie pandemii, która miała duży wpływ na prace Rady, udało się załatwić wiele istotnych spraw nurkujących środowisko poznańskich seniorów. Przez cały okres pracowały zespoły problemowe, a spotkania odbywały się również w terenie między innymi: w Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej (ul. Bednarska), Domu Kultury Stokrotka, Jeżyckim Centrum Kultury, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Międzynarodowych Targach Poznańskich, w Urzędzie Miasta, Domach Pomocy Społecznej czy w Bibliotece Raczyńskich. Członkinie i członkowie MRS działali w wielu miejskich komisjach i zespołach takich jak: w Komisji ds. przydziału mieszkań dla seniorów w budynkach komunalnych, Komisji ds. przydziału mieszkań w budynkach TBS, Zespole monitorującym realizację polityki senioralnej miasta, w Kapitule tytułu „Miejsce przyjazne seniorom”, Zespole ds. projektu Centrum Kultury Odnowa, Poznańskiej Radzie Transportu Aglomeracyjnego, Zespole ds. dostępności, Zespole ds. opracowania nowej polityki senioralnej.

Dobra współpraca z Centrum Inicjatyw Senioralnych owocowała wieloma ciekawymi inicjatywami, w tym między innymi: przyznawania corocznej nagrody Najlepszy Przyjaciel Seniorów „Senioribus optime meritis” (cztery edycje), opracowano nową koncepcję projektu „Miejsca przyjazne seniorom” – Senioralna Mapa Poznania. Ponadto Rada zaopiniowała szereg projektów zagospodarowania skwerów i miejsc pod względem dostępności i ułatwień dla starszych osób. Nie są to oczywiście wszystkie tematy i zagadnienia, którymi mimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem zajmowali się członkowie Rady. Wiele zrobiono, chociaż pozostał również pewien niedosyt, że wiele spraw pozostało jeszcze do załatwienia. Mam nadzieję, że wybrana ostatnio MRS V kadencji będzie realizowała projekty rozpoczęte przez poprzedników i sprawi, by seniorzy w Poznaniu czuli się nadal bezpieczni, potrzebni i jednocześnie mieli poczucie współudziału i współuczestniczenia w żywotnych interesach związanych z życiem w naszym mieście.

Na ostatnim posiedzeniu w dniu 29 kwietnia br., poza radnymi MRS między innymi wzięli udział: Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta, Mariusz Wiśniewski – z-ca prezydenta miasta Poznania, Magdalena Pietrusik-Adamska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Wojciech Bauer – Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Małgorzata Woźniak – Radna Miasta Poznania. Prof. Antoni Szczuciński – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów podsumowując działalność Rady IV kadencji, zadeklarował jednocześnie współpracę doradczą dla nowej Rady.

Wszyscy Radni MRS IV kadencji otrzymali osobiste podziękowania za pracę i wkład wniesiony na rzecz poznańskich seniorów od Prezydenta Miasta Jacka Jaśkowiaka i Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza. Dziękujemy…

Roman Szymański

kad1

kad2