Zgłoszenia na festiwal ,,Wyścig Jaszczurów”

VI Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej I Fotograficznej Osób Dojrzałych „Wyścig Jaszczurów” odbędzie się w dniach 20-21 października 2014r. w Poznaniu w kinie „MUZA” .

Jak przewiduje regulamin w pokazie konkursowym mogą uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez autorów, którzy w dniu zgłaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat . Dzieła zgłoszone na festiwal nie mogą być realizacjami komercyjnymi . dopuszcza się jednak prace realizowane przez niezależnych producentów i fotografików, które finansowane są lub współfinansowane ze środków publicznych. Filmy i fotografie nie mogą mieć charakteru promocyjnego lub reklamowego i muszą to być prace wyłącznie powstałe nie wcześniej niż 2005r. Czas trwania filmu nie może przekraczać 60 min. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 10 fotografii lub 3 cykle zdjęć . Termin nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa 25 września 2014r. Filmy i fotografie należy zgłaszać pod adresem – POLSKIE TOWARZYSTWO ARTYSTÓW, AUTORÓW, ANIMATORÓW KULTURY PTAAAK ,ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań . Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za zgłoszenie filmu lub fotografii.
Organizator festiwalu powołuje dwie komisje kwalifikacyjne (jedną dla filmów, drugą dla fotografii) celem weryfikacji zgodności zgłoszonych prac z regulaminem oraz wyeliminowania prac o niskich walorach artystycznych , a także nie spełniających wymogów technicznych. Autor zgłaszający film lub fotografie na festiwal wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną prezentację podczas projekcji konkursowej i innych imprez promujących festiwal. Ponadto wyraża również zgodę na emisję 1,5 minutowego fragmentu filmu w telewizjach regionalnych i ogólnopolskich w celach promocyjnych festiwalu „Wyścig Jaszczurów”.
W tym roku VI Festiwal „Wyścig Jaszczurów” wzbogaci się o nowy element muzyczny; sygnałem festiwalu będzie skomponowana przez Krzysztofa Wodniczaka piosenka „Wyścig Jaszczurów” . .

red. Tadeusz Kujanek
rzecznik prasowy