Zaproszenie od królowej. Królowej nauk

W ramach cyklu Spotkania jubileuszowe Uniwersytetu Poznańskiego Stowarzyszenie Absolwentów UAM w porozumieniu z profesorem Jerzym Kaczorowskim, Dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszają na

SPOTKANIE U KRÓLOWEJ NAUK
poświęcone ponadstuletniej tradycji poznańskiej matematyki

O doniosłości i potrzebie uprawiania matematyki mówić będą wielcy matematycy i nie tylko. Spotkanie będzie uzupełniane filmami przygotowanymi przez Uniwersyteckie Studio Filmowe.

19 listopada 2014 (środa) o godz. 17.00
w sali Senatu UAM, Coll. Minus, ul. Wieniawskiego 1
II piętro, sala nr. 207

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dziekan WMiI                                                         Przewodniczący St. Abs. UAM
Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski                              Wojciech Jankowiak