Zaproszenie na Poznańskie Muzykalia

W najbliższy czwartek 9 lipca zapraszamy na kolejne POZNAŃSKIE MUZYKALIA. Początek godz.18.00 w Jeżyckim Centrum Kultury w Poznaniu ul. Jackowskiego 5-7 (vis a vis Starostwa Powiatowego).

Z ostatniego Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK wynika, że Towarzystwo nie zwalnia tempa. Nie do przecenienia jest fakt, iż w gronie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej znalazło się do tej pory – od momentu powstania i wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2002 roku – 30 osób.To dowodzi stabilności funkcjonującego zespołu. Osoby te wywodzą się z placówek kultury, szkolnictwa, mediów, co gwarantuje dotychczasową harmonijną i systematyczną współpracę i współdziałanie w wydarzeniach, których bez koleżeńskiej, pełnej pasji, bezinteresownej atmosfery, nie udałoby się zorganizować.Każdy z działaczy ma swoje przemyślenia i uzasadnienia, które skłoniły ich do tej aktywności.

Staramy się nadać, podług możliwości, temu naszemu ruchowi artystycznemu rangę, znaczenie.To daje poczucie dumy, radości i satysfakcji. Wiemy, że jako animatorzy, bo nawet organizatorzy umiejętnie wyartykułowaliśmy potrzebę społeczną poznańskiego środowiska kulturalnego. Historia Towarzystwa PTAAAK potwierdza w pełni celowość podjętych działań. Przez 13 lat zaskarbiliśmy sobie sympatię wielu mieszkańców Poznania i nie tylko, a poprzez nasze dwa ważne bo flagowe festiwale: Festiwal Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60 plus Wyścig Jaszczurów i Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów i  Autorów Seniorów  o Grand Prix „Srebrny Laur Pegaza” wspólnie ze Stowarzyszeniem ZAIKS, Jeżyckim Centrum Kultury i Miejską Radą Seniorów w Poznaniu byliśmy na ustach zagranicznych gości.Nie wspominamy o mediach prawicowych i polonijnych jakie odnotowywały na bieżąco nasze dokonania.

W organizacji aktywnie – jak zawsze – uczestniczyli Igor Chraniuk z firmy UDH Obolon, Wojciech Konowalski z Grafikonu i Jan Pera z Darjan. W tym miejscu składamy chociaż w ten sposób  podziękowania za ich życzliwość i bezinteresowność, jak się mówi – dla sprawy. Nowy sezon artystyczny rozpoczynamy we wrześniu. Podwoje Jeżyckiego Centrum Kultury są mam przyjazne i będziemy w nich wypełniali nasze cele statutowe, czyli zapraszamy na cykliczne, stałe spotkania muzyczne, teatralne, filmowe, plastyczne, literackie.

Krzysztof Wodniczak