Zalegasz z czynszem? Możesz odpracować dług jako dozorca

yellow-leaves-2919183__340Mieszkasz w mieszkaniu komunalnym? Zalegasz z płatnościami czynszowymi? To właśnie do Ciebie skierowany jest program „Dozorca” opracowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

Arkadiusz Stasica, prezes ZKZL ma świadomość, że do programu raczej nie przystąpią ci lokatorzy, których dług rósł latami. Liczy, że zainteresują się nim osoby mające po kilka czy kilkanaście tysięcy zaległości wynikające z utraty pracy czy choroby. – Nasza propozycja jest szansą dla tych, którzy chcą wyjść z długów, chcą je odpracować – mówi A. Stasica. Jakie prace mieliby wykonywać dłużnicy? Głównie chodzi o proste prace porządkowe na terenie posesji i wspólnot mieszkaniowych. ZKZL przyznaje, że nie do końca zadowolony jest z obecnie funkcjonującego rozwiązania. Osoby sprzątające nie identyfikują się z miejscem pracy. Dozorca-mieszkaniec budynku na pewno byłby bardziej kompetentny np. w przekazywaniu informacji lokatorom, bo mógłby to robić także po ustalonych godzinach pracy, lepiej orientowałby się w tym, jakie potrzeby mają lokatorzy, które ze spraw kamienicy należy traktować priorytetowo. W zakres prac wchodziłoby np. utrzymanie porządku, odśnieżanie, przycinanie zieleni, współpraca z administratorem i in. Praca ta rozliczana ma być na podstawie stawek czynszowych. Wypracowane pieniądze nie trafią do ręki dłużnika, ale na konto jego mieszkania. Aby przystąpić do programu trzeba zgłosić się do ZKZL, złożyć odpowiedni wniosek o wyrażenie zgody na spłacanie długów w „formie świadczeń niepieniężnych”. Po jego akceptacji przez Zarząd ZKZL spółka podpisze z lokatorem porozumienie, które automatycznie wstrzyma naliczanie odsetek.

Zdjęcie: pixabay