Wyższa emerytura dla rocznika 1953

Wyższa emerytura dla rocznika 1953. Trzeba złożyć wniosek.

emerytura money-256282_640
Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 r., mogą jeszcze wystąpić o
naliczenie nowej emerytury na korzystniejszych zasadach. Czas na złożenie wniosku
upływa 11 stycznia 2021 r.
Dla osób urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę, na podstawie
wniosku złożonego przed 2013 r., zmienił się sposób obliczania nowej emerytury po
ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia
emerytury powszechnej, była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla
osób, które objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania już nie ma.
Kto otrzyma wyższą emeryturę na wniosek?
Osoby, które nadal pobierają emeryturę wcześniejszą i nie mają jeszcze przyznanej
emerytury powszechnej, mogą złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeśli zrobią to najpóźniej do 11 stycznia 2021 r., to ZUS wyliczy świadczenie na
korzystniejszych zasadach. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu
EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Kto nie musi składać wniosku?
Osoby, które mają już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o
pobrane emerytury wcześniejsze, nie muszą robić nic. ZUS, po 11 stycznia 2021 r., przeliczy
ich świadczenie z urzędu i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej
wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego ZUS podjął wypłatę emerytury
powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej
wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata.
Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też
wyrównanie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

Zdjęcie: pixabay