Wyjaśnienie Ministerstwa Rodziny w sprawie „trzynastki”

W związku z tzw. „trzynastką” dla rencistów i emerytów zwróciłem się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  celem wyjaśnienia  kwestii osób otrzymujących świadczenie emerytalne oraz jednocześnie rentę np. inwalidzką itp. z pytaniem: czy te osoby otrzymają dodatkową pomoc w postaci „trzynastki”  do każdego świadczenia, czy tylko do jednego?

Otrzymane pismo wyjaśnia, że w przypadku zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej będzie wypłacone jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.  Jedno świadczenie przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba.

Roman Szymański

Fot. Pixabay

img,gcsi,0A114610712834771486B45F0CFA182C46E21B18,mpid,8,maxwidth,1366,maxheight,654

Załącznik – odpowiedź MRPiPS