Wolontariat szpitalny – dołącz!

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu ogłasza nabór  na wolontariuszy szpitalnych. Kontakt z pomocną osobą jest dla pacjentów oderwaniem od rutyny codziennego dnia w szpitalu oraz trosk związanych ze zdrowiem.

Wolontariat Szpitalny został powołany w sierpniu 2013 r. przez Bono Serviamus Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest to pierwszy wolontariat szpitalny w szpitalu klinicznym na terenie Poznania. Powstał w wyniku dostrzeżenia potrzeby pacjentów związanej z obecnością osób spoza personelu medycznego. Wolontariusze są wsparciem dla pacjentów przebywających z dala od miejsca zamieszkania, często bez pomocy bliskich – z uwagi na kliniczny charakter Szpitala Pacjenci przyjeżdżają do placówki z całego kraju. Kontakt z pomocną osobą jest oderwaniem od rutyny codziennego dnia w szpitalu oraz trosk związanych ze zdrowiem.

Wolontariusze pracują na rzecz pacjentów w oparciu o plan działań przyjęty na dany rok oraz harmonogram wejść na oddział. Przygotowanie wolontariusza do pracy z pacjentem oparte jest na profesjonalnym szkoleniu teoretycznym oraz praktycznym i zakończone wydaniem zaświadczenia oraz zatrudnieniem wolontariusza na mocy porozumienia z dyrektorem szpitala.

Zalety Wolontariatu Szpitalnego:

  • profesjonalny system szkolenia wolontariuszy oraz legalizacja ich pracy (umowa, ubezpieczenie),
  • praca wolontariuszy oparta o Kodeks Wolontariusza,
  • comiesięczne zebrania wolontariuszy z koordynatorem,
  • wsparcie psychologa podczas całego procesu adaptacji oraz możliwość korzystania z porad psychologa w trakcie wykonywania pracy wolontariusza,
  • szkolenia z zakresu praw pacjenta, pierwszej pomocy, żywienia pacjentów, zakażeń szpitalnych, komunikacji z pacjentem, BHP,
  • indywidualne konsultacje z koordynatorem wolontariuszy oraz z wolontariuszami hospicyjnymi.

W 2017 r. wolontariusze szpitalni zajęli I miejsce w Konkursie Poznański Wolontariusz Roku organizowanym przez Prezydenta Miasta Poznania w kategorii zespołowej, a także II miejsce w konkursie „Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta” organizowany przez Fundację Joy Aim.

Chorzy czekają! Dołącz do zespołu wolonatriuszy!

Koordynator Wolontariatu: 513 036 395

Szczegółowe informacje:

https://www.skpp.edu.pl/wolontariat_szpitalny.html