Wielkanocne spotkanie w Oazie

oaza1Święta Wielkanocne nie są tak rodzinne i ciepłe jak Boże Narodzenie, jednak dla chrześcijan mają większe znaczenie, bowiem to Wielkanoc jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym katolików. Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. I właśnie w Wielkim Tygodniu kolejna setka seniorów, wspólnie z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania – Jędrzejem Solarskim,   miała możliwość 28 marca br. spożycia wspaniałych potraw przygotowanych przez specjalistów kulinarnych w Strzeszyńskiej Oazie. Każdy z seniorów otrzymał dodatkowo koszyk ze święconką, zawierającą podstawowe potrawy wielkanocne. Tym razem w spotkaniu wzięli udział miedzy oaza2 innymi : dr Anna Jakrzewska-Sawińska, Aleksandra Banasiak – Prezes Stowarzyszenia Poznański Czerwiec 56, przedstawiciel Caritasu, a pieczę nad całością przedsięwzięcia miała Aldona Anaztazow z MRS.

To już siódme spotkanie podopiecznych Domów Pomocy Społecznej i przedstawicieli Klubów Seniora, na które zaprosiła Miejska Rada Seniorów. Cyklicznie, raz w kwartale, osoby starsze mają możliwość spotkania z Prezydentem J. Solarskim oraz Miejską Radą Seniorów, w niepowtarzalnej atmosferze otoczenia jeziora Strzeszyńskiego i wspólnie nie tylko biesiadować, ale wymieniać poglądy, przedstawić problemy związane z życiem osób starszych. Wielu podopiecznych DPS, mimo zapewniania w miarę godnych warunków życia, czuje się osamotnionych, żyje niejednokrotnie we własnym świecie, mając wrażenie niedocenienia, co dla osób samotnych jest niestety rzeczą często spotykaną, a tego typu spotkania umożliwiają  im wyjście ze swoistego, „zamkniętego” kręgu i jednocześnie pozwalają na spojrzenie na otaczający śwoaza3iat z innej perspektywy.
Kolejny raz MRS udowodniła, że spotkania z seniorami na różnych płaszczyznach mają wielki sens i przynoszą wiele dobrego dla społeczności osób starszych. W mieście liczba osób w wieku senioralnym przekroczyła już 144 tysięcy i wg wszelkich prognoz już za kilka lat co trzeci mieszkaniec Poznania będzie należał do tej grupy. Tak potężna populacja osób w starszym wieku będzie wymagać jeszcze większej uwagi i zaangażowania władz w niesienie różnorodnej pomocy i sprawienia, aby życie w miarę możliwości było znośniejsze.

Roman Szymański