Wakacyjny spacer po Poznaniu

aulaW Poznaniu znajduje się gmach, wyróżniający się oryginalnym stylem północnego renesansu niemieckiego. Collegium Minus znajduje się w obrębie dawnej Dzielnicy Cesarskiej przy placu Adama Mickiewicza. Został on wybudowany według projektu Eduarda Fürstenaua dla istniejącej od 1903 roku pruskiej Akademii Królewskiej. Prace rozpoczęto w 1907 r. a uroczystego otwarcia dokonano w 1909 roku. Przez pierwsze lata działała w nim Akademia Królewska, która kształciła głównie młodzież niemiecką. Po dziewięciu latach, w maju 1919 roku, w obiekcie zaczęła funkcjonować Wszechnica Piastowska, czyli później Uniwersytet Poznański, który od 1955 roku znany jest pod nazwą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Obecnie ma tutaj siedzibę rektorat Uniwersytetu. UAM jest jednym z największych i najlepszych w Polsce uczelni, lokując się w pierwszej trójce polskich uniwersytetów.

Czy można sobie obecnie wyobrazić Poznań bez tej wspaniałej budowli, symbolizującej najważniejszy w mieście przybytek nauki, uczelni, która przynosi naszemu miastu chlubę i splendor? Ileż to już pokoleń miało możliwość i zaszczyt zgłębiania wiedzy w tej szacownej Alma Mater, która jest dumą naszego miasta.

W gmachu znajduje się Aula Uniwersytecka, w której odbywają się uroczystości akademickie, a dzięki doskonałej akustyce charakteryzującej Aulę, koncerty i ważne wydarzenia związane z Poznaniem. Aula jest Salą Koncertową Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego. Koncertują tutaj: Filharmonia Poznańska, Orkiestra Kameralna „Amadeus” oraz słynne chóry, a co pięć lat odbywają się, najstarsze na świecie, Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego. W każdej imprezie może brać udział jednocześnie ok. tysiąca słuchaczy i melomanów.

Z przyjemnością informuję, że obecnym Rektorem UAM jest prof. dr hab. Andrzej Lesicki, a Dyrektorem Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nentwig, koledzy z lat szkolnych, z którymi miałem przyjemność wspólnie pobierać wiedzę…

Roman Szymański