W zdrowym ciele zdrowy duch

Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach projektu realizowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego osoby, które odczuwają psychologiczne skutki epidemii koronawirusa, mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, a ososby odczuwające pogorszenie stanu fizycznego – ze wsparcia fizjoterapeutów.

zdrowie

Każdy senior ma możliwość wyboru czy ścieżki terapii: Ciało – problemy fizjoterapeutyczne, Dusza – problemy psychologiczne. Można wybrać tylko jedną ścieżkę.

Wszystkie wizyty i warsztaty są bezpłatne.

Program kierowany jest do mieszkańców wielkopolski borykających się z problemami:

Natury psychicznej (grupa „Dusza”)

 • stany lękowe,
 • strach przed utratą pracy,
 • izolacja społeczna,
 • stany fobii społecznej,
 • trudności w zaadaptowaniem się do nowych warunków,
 • lęk o zdrowie,
 • lęk przed wychodzeniem z domu,
 • poczucie zagrożenia ze strony innych ludzi,
 • niepewność i niepokój,
 • poczucie stygmatyzacji,
 • depresja

Natury fizycznej (grupa „Ciało”)

 • obniżenie sprawności fizycznej,
 • obniżenie wydolności,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • wzrost masy ciała, nadwaga, otyłość,
 • spadek mobilności,
 • dolegliwości bólowych w narządzie ruchu będących następstwem przeciążenia wymuszoną pozycją siedzącą,
  problemy z przemieszczaniem się,
 • ból ograniczający czynności dnia codziennego,
 • dolegliwości bólowe pojawiające się podczas pracy.

Projekt zakłada:

Ścieżka „Dusza”

 • Warsztaty z psychologiem – psycholog omówi sposoby radzenia sobie z lękiem i stresem związanym z epidemią koronawirusa (zajęcia online, dostęp przez telefon lub komputer);
 • Warsztaty z fizjoterapeutą – ich będzie wpływ aktywności fizycznej na stan psychiczny i jakość życia, różne formy aktywności fizycznej, instruktaż prostych ćwiczeń do wykonania w domu (zajęcia online, dostęp przez telefon lub komputer);
 • Konsultacje psychologiczne – 3 indywidualne sesje psychologiczne, podczas których specjalista wspólnie z uczestnikiem projektu poszukiwać będzie rozwiązań zgłaszanych trudności (konsultacje stacjonarne lub internetowe i telefoniczne);

Ścieżka „Ciało”

 • Warsztaty z fizjoterapeutą – Ich tematem będzie dostosowanie miejsca pracy do zasad ergonomii, instruktaż prawidłowej pozycji w pracy siedzącej, wpływ aktywności fizycznej i jej braku na układ ruchu, różne formy aktywności fizycznej dla osób o niewielkim stopniu wysiłku fizycznego w ciągu dnia, instruktaż prostych ćwiczeń do wykonania w domu w celu, odciążających układu ruchu (zajęcia online, dostęp przez telefon lub komputer);
 • Fizjoterapia indywidualna – 3 indywidualne spotkania z fizjoterapeutą, na których specjalista określi rodzaje dysfunkcji czy też problemy funkcjonalne, które występują u uczestników projektu, a następnie przeprowadzi terapię (potkania będą odbywały się w gabinetach fizjoterapeutycznych na terenie Kliniki Neuroteam w Poznaniu)

Zgłoszenia:

500 610 749

Szczegóły:

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 

Zdjęcie: pixabay