W Krakowie pójdzie Marsz po Zdrowie

Już 7 grudnia ulicami Krakowa przejdzie pierwszy Marsz po Zdrowie, a zarazem inauguracja I Kongresu Pacjentów Kardiologicznych – największego polskiego przedsięwzięcia tworzonego dla osób cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe.

Zanim jednak jego uczestnicy spotkają się ze specjalistami z dziedziny kardiologii czy wykonają
bezpłatne kompleksowe badania medyczne, pójdą w Marszu po Zdrowie.
Zdaniem specjalistów regularna aktywność fizyczna to niezastąpiony element efektywnej
prewencji pierwotnej i wtórnej oraz sekret długiego życia w dobrej kondycji fizycznej i
psychicznej. Ćwiczenia, a w szczególności marsze (w tym nordic walking) to niemal
uniwersalna recepta dla osób po zawale serca czy udarze mózgu.
Organizatorzy zapraszają do udziału pacjentów kardiologicznych i nie tylko, którzy
razem pokonają niespełna dwukilometrową trasę na odcinku Rynek Główny – ICE
Kraków – zarówno doświadczonych maszerujących, jak i tych, którzy zrobią to po raz
pierwszy. Mile widziane jest posiadanie własnego sprzętu do uprawiania nordic walking.

Trasa przemarszu:
● 10:15 – zbiórka pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku
● 10:30 – start marszu
● pomnik Adama Mickiewicza na Rynku – ul. Grodzka – ul. Bernardyńska – Plantami do
Mostu Grunwaldzkiego – ICE Kraków
● dystans: 1960 m

Źródło: Fundacja Heart Beat

Kongres Pacjentów-cover

 

 

 

 

Kongres Pacjentów Kardiologicznych 2018
RAMOWY PROGRAM
1. Data: 7 grudnia 2018 r.
2. Czas trwania: 10:15-17:30
3. Elementy kongresu:
a) Marsz po zdrowie
b) Oficjalna inauguracja
c) Sesja systemowa “Jak organizacje społeczne mogą wesprzeć system opieki
zdrowotnej i edukację pacjentów”
*** Specjalne warsztaty dedykowane organizacjom pacjenckim i senioralnym
d) Konkurs na organizację seniorską promującą zdrowie
e) Sesja edukacyjna
f) Sesja human story
g) Część lifestylowa
– wykłady
– pokaz mody
– muzykoterapia
– losowanie nagród
– strefa badań
5. Szczegółowy plan kongresu
a) Marsz po zdrowie
● 10:15 – zbiórka pod pomnikiem Mickiewicza na Rynku
● 10:30 – start marszu
● trasa: ul. Grodzka, ul. Bernardyńska, Plantami do Mostu Grunwaldzkiego, dalej wokół
Ronda do ICE (1960 m)
● 11:00-11:15 – przybycie uczestników marszu do ICE
Dla chętnych. Koordynator projektu Marek Pilch.

b) Oficjalna inauguracja
godziny: 11:30-11:45
Wystąpienie Komitetu Organizacyjnego i Rady Ekspertów – 15 min.
c) Konkurs na organizację seniorską i pacjencką promującą zdrowie
godziny: 11:45-12:00
Koordynator projektu: Głos Seniora.
d) Sesja systemowa “Jak organizacje społeczne mogą wesprzeć system opieki
zdrowotnej i edukację pacjentów.”
godziny: 12:00-13:00
prowadzenie: Ewelina Zych-Myłek
Prelegenci:
● Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele
dla Zdrowia”
● Prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu, American Heart of Poland
● Bartłomiej Łukasz Chmielowiec , Rzecznik Praw Pacjenta
● Dariusz Dudek, Prezydent-Elekt EAPCI ESC, Koordynator Kampanii Stawka to
Życie.Zastawka to Życie.
● Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO
● Przedstawiciel środowiska kościelnego
*** Specjalne warsztaty dedykowane organizacjom pacjenckim i senioralnym
13:15-14:15
“ Jak organizacje społeczne mogą wesprzeć system opieki zdrowotnej i edukację pacjentów”
równocześnie w czasie trwania sesji edukacyjnej “Jak nie zostać pacjentem – aktywne życie
po 60”
Czas trwania : 60 min.
Prowadząca:
Ewelina Zych-Myłek, CEO IQ (Eleven Zett Productions), ekspert komunikacji w ochronie
zdrowia

Wykład I (30 min.)
“Komunikacja lekarz – pacjent. Dialog, a nie monolog.”
Lekarz
Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak , Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Profesor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, wieloletni prezes fundacji prowadzącej projekt “Kluby
Pacjenta”
godz. 13:15-13:30
Pacjent/Organizacja pacjencka
Beata Ambroziewicz, Prezes Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów – godz.
13:30-13:45
Wykład II (15 min.)
“ Bariery w działalności organizacji społecznych.”
Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
godz.13:45-14:00
Wykład III (15 min.)
“Wpływ organizacji społecznych, w tym pacjenckich na kształtowanie prawa. ”
Aneta Sieradzka, prawniczka, Sieradzka&Partners Kancelaria Prawna
godz. 14:00-14:15
e) Sesja edukacyjna “Jak nie zostać pacjentem? Aktywne życie po 60.”
godziny: 13:00-14:00
● Taniec, czyli młodzi duchem (DJ Wika) – 15 min.
● Serce dla zwierząt, zwierzęta dla serca (Anna Woroniecka, trenerka agility) – 15 min.
● Telemedycyna bliska sercu pacjenta – 15 min. (wykład AHP) – doc. Piotr Buszman
lub dr Orlik
● Miłość na zdrowie w każdym wieku (para seniorów) – 15 min

f) Sesja human story “Jak odzyskałem pełnię życia – moja historia z sercem.”
godziny: 14:00-15:20
Przedstawienie nowoczesnych terapii i technologii kardiologicznych z udziałem pacjenta i
lekarza.
● Jak po zawale wróciłem do pełni życia? Unikalny program RESTORE dla
pacjentów kardiologicznych. (AHP) – (20 min) (14:00-14:20) – dr hab. n. med.
Krzysztof Milewski, dyrektor generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American
Heart of Poland S.A., wraz z pacjentem
● Hipercholesterolemia rodzinna – mało znana i bardzo groźna – (20 min)
(14:20-14:40) – dr Krzysztof Chlebus, adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
● Ablacje “Nowoczesne i bezpieczne metody leczenia arytmii serca” – (20 min)
(14:40-15:00) – prof. dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, Z-ca Dyrektora ds.
Medyczno-Organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
● Uratowanie życia i jego jakości. Kampania “Zastawka to Życie” w ramach
europejskiej inicjatywy Valve for Life. – 20 min (15:00-15:20) – prof. dr hab. n. med.
Adam Witkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
koordynator kampanii “Stawka to życie. Zastawka to życie”
g) Część lifestylowa
godziny: 15:20 – 17:30
● Seks dla serca, czyli przyjemne z pożytecznym ( prof. dr hab. n. med. Artur
Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału
Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) – 20 min. (15:20-15:40)
● Optymalny model kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i wtórnej
prewencji chorób sercowo-naczyniowych – Busko-Zdrój – Łukasz Dobaj,
Kierownik Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Uzdrowiskowym Szpitalu
Kompleksowej Rehabilitacji KRYSTYNA w Busku-Zdroju – 20 min. (15:40-16:00)
● Wykład Marka Pilcha – 16:00-16:15
● Muzykoterapia – relaksujące dźwięki gongów – 16:15-16:30
● Losowanie atrakcyjnych nagród – 16:30-17:00
● Pokaz mody Stylowych Seniorów wraz z koncertem Zespołu Pieśni
Słowiańskiej “Prasłowianki” – 17:00-17:30
h) Strefa badań – badania dostępne przez cały czas trwania kongresu

badanie słuchu
● badanie wzroku
● badanie skóry
● badanie wieku serca
● badanie wątroby
● kapsuła zmysłów
● pomiary ciśnienia
● pomiary cukru
● echo serca
● HCV ( wirus zapalenia wątroby typu C)
● DKMS
i) Komitet Organizacyjny I Kongresu Pacjentów Kardiologicznych
● Beata Ambroziewicz , Prezes Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów
● Ewelina Zych-Myłek , CEO IQ, Ekspert komunikacji w ochronie zdrowia
● Łukasz Salwarowski , Prezes Stowarzyszenia Manko
j) Pozyskane patronaty I Kongresu pacjentów Kardiologicznych
Patronaty Honorowe:
● Marszałek Województwa Małopolskiego
● Prezydent Krakowa
● Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
● Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
● Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej
● Izba Gospodarcza Medycyna Polska
● Naczelna Rada Lekarska
● Forum Ekonomiczne
● Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
● Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
● Federacji UTW
● Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca
● Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
● Obywatelski Parlament Seniorów
● Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
● Instytut Jakości Życia Seniora
● Fundacja Wygrajmy Zdrowie
● Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia
● Polska Unia Organizacji Pacjentów PUOP
● Rzecznik Praw Pacjenta
● Metropolita Krakowski
● Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń
„EcoSerce”