W cudzych okularach…

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu uruchamia w najbliższy wtorek warsztaty Załóż moje okulary. Międzypokoleniowe spotkanie gimnazjalistów i licealistów z Kalisza, osób niesłyszących i niedosłyszących w wieku gimnazjalnym oraz mieszkańców w wieku 60+ odbywać się będzie w ramach programu „Edukacja kulturalna – zadania edukacyjno-animacyjne”, który wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Załóż moje okulary to próba spojrzenia na miasto z perspektywy innej osoby, przy wykorzystaniu filtrów i soczewek, przez jakie postrzega Kalisz każdy pojedynczy uczestnik, który ma w mieście swoje ulubione miejsca i takie przestrzenie, które budzą w nim negatywne emocje. W czasie trzymiesięcznych warsztatów grupy zaangażowane w projekt przygotują wspólną prezentację dla mieszkańców Kalisza, wykorzystując do tego różne środki (m.in. nagrania, fotografie, improwizację). Pokaz odbędzie się w czerwcu.

Uczestnicy nie muszą umieć recytować, dobrze czuć się na scenie, jak również nosić okularów. Warto by mieli wolny czas we wtorkowe popołudnia, chcieli się spotykać z ludźmi,  byli otwarci na wejście w krąg opowieści, zanurzenie się w smakach, zapachach i obrazach  miasta.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Teatru im. W. Bogusławskiegi www.teatr.kalisz.pl. Wszelkie wątpliwości rozwiąże pani Ewelina Marcinkowska, do której należy pisać na adres producent@teatr.kalisz.pl. (MW)

kaliszTEATR

Fot. Piotr Zdrowicki