Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku – zapisy

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu zaprasza na nowy cykl zajęć, który rozpocznie się w październiku 2020 r. Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. 

UATW

W programie m.in. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk o sztuce i kulturze, zajęcia praktyczne w zakresie sztuk wizualnych np. malarstwo, ikonopisanie, rysunek, fotografia, inne formy zajęć (np. wspólne wyjścia na wystawy do galerii i muzeów, plenery, aktywność poza Uniwersytetem).

Słuchaczem UATW może zostać każda osoba w wieku 50+. O przyjęciu do UATW decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy: uatw@uap.edu.pl (ostateczny termin zapisów: 30 września). Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.uatw.uap.edu.pl lub odebrać osobiście w sekretariacie UATW (pl. Wielkopolski 9, pok. 401, budynek C, tel.: 61 853 00 18 w. 119, czynny: pon. w godz. 14.00-16.00).