Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych

11 – 14 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Poznania odbędzie się cykl wydarzeń w ramach programu edukacyjno-promocyjnego „Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych”.
Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) pobudzają do aktywności społecznej oraz tworzą warunki do rozwoju wspólnot lokalnych, sprzyjają integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta. Ideą przyświecającą CIL jest promowanie współpracy sąsiedzkiej, zagospodarowanie czasu wolnego i realizowanie inicjatyw mieszkańców z uwzględnieniem ich potrzeb i zasobów społeczności lokalnej.
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy.

 

Zaplanowano szereg wydarzeń, w ramach których przeprowadzone zostaną:

11 grudnia 2018 r. w godzinach: 16.30 – 20.00, Sala Biała Plac Kolegiackim 17.

Antykonferencja pt.: „Znamy się tylko z widzenia? Miejskie podwórko – moja sprawa”.
Istotą tej metody jest stworzenie przestrzeni gwarantującej rozwój i wymianę konstruktywnych pomysłów zgłaszanych przez uczestników. Wnioski z Antykonferencji będą służyły do podejmowania i rozwijania ciekawych idei na terenie Poznania.
12 – 13 grudnia 2018r. w godzinach 12.00 – 15.00 i 16.00 – 19.00
Warsztaty Inspiracji dla osób angażujących się w działania lokalne 

Tematy warsztatów opracowane zostały na podstawie diagnozy potrzeb edukacyjnych organizacji pozarządowych, działaczy społecznych i instytucji publicznych angażujących się w pracę ze społecznościami lokalnymi na terenie Poznania. Tematy wybranych warsztatów to między innymi: Projekt społeczny – jak go rozwinąć, Organizacja pozytywna, Ja – Animator, Warsztat Przywództwa, Możliwości finansowania działań społecznych, Diagnoza lokalna, Wystąpienia publiczne.

Zakres tematyczny warsztatów – do pobrania: TUTAJ
14 grudnia 2018r. w godzinach 16.30 – 21.00
Przestrzeń Inspiracji.

To możliwość poznania działań realizowanych przez istniejące Centra Inicjatyw Lokalnych i inne podmioty na terenie miasta. Będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany pomysłów, wzajemnej inspiracji, a także, na co szczególnie liczymy, możliwości zaplanowania wspólnych przedsięwzięć.
Aby wziąć udział we wszystkich lub w wybranych wydarzeniach prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 12.00 formularzy zgłoszeniowych.

Formularz na antykonferencję dostępny: TUTAJ
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty dostępny: TUTAJ
Formularz na otwartą przestrzeń inspiracji dostępny: TUTAJ
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział jest bezpłatny.
Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt:

W sprawie Antykonferencji: tel. + 48 607 05 21 97

W sprawie warsztatów i przestrzeni inspiracji: tel. + 48  666 739 981

Lub pisząc wiadomość na adres: cil@um.poznan.pl  lub biuro@siz.poznan.pl

Zachęcamy do udziału!