„Trzynastkę” dostało już ponad 8,4 mln osób

Dodatkowe świadczenie w postaci tzw. trzynastej emerytury to istotne wsparcie dla budżetów domowych wielu emerytów i rencistów. Wypłaty ruszyły z początkiem kwietnia, do tej pory „trzynastka” trafiła już do przeszło 8,4 mln osób.

emerytura

– Nie trzeba składać żadnego wniosku, świadczenie zostanie wypłacone wszystkim uprawnionym – przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Trzynasta emerytura po raz pierwszy wypłacona została w 2019 r., a od 2020 r. jest gwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów – bez kryterium dochodowego.

W tym roku wypłaty trzynastej emerytury rozpoczęły się z początkiem kwietnia, a pierwsze świadczenia trafiły do osób uprawnionych jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

– Od 1 kwietnia do dzisiaj trzynastki trafiły już do ponad 8,4 mln osób. W sumie będzie to 9,8 mln osób. Wiemy, jak ważne jest to wsparcie, dlatego zależało nam, by miało ono charakter stały – gwarantowany ustawą. Tak się stało, dotrzymaliśmy słowa, a wypłata świadczeń – mimo pandemii – nie była, nie jest i nie będzie zagrożona – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury, czyli aktualnie 1250,88 zł. Z tej kwoty nie są pobierane potrącenia czy egzekucje. Świadczenie przysługuje osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2021 r.

Trzynastą emeryturę otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury pomostowe, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Wypłata czternastej emerytury w listopadzie

Trwająca już od ponad roku pandemia nie pokrzyżowała planów związanych z wypłatą tzw. czternastej emerytury. Świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie tego roku.

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, która trafi do każdego, tu obowiązuje kryterium dochodowe. To 2900 zł brutto, ale co ważne – zastosowana zostanie tu zasada złotówka za złotówkę. Zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

Źródło: gov.pl