Tradycja i nowoczesność w Okręgu Poznańskim PZD

120 – lecie polskiego ogrodnictwa działkowego jest uroczyście i szeroko obchodzone w Okręgu Poznańskim. W Wielkopolsce powstawały pierwsze ogrody działkowe, tu rodził się przed 90 laty ruch związkowy działkowców, stąd pochodzą słowa i melodia hymnu PZD. Najstarszym ogrodem działkowym Okręgu jest założony w 1902r. Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Marcinkowskiego w Gnieźnie. Swoją ponad 100-letnią tradycję mają niewiele młodsze ogrody: ROD im. Roosevelta, ROD Nowa Przyroda – obydwa w  Poznaniu a także ROD im. Świtalskiego we Lwówku. Mamy ogrody 90-cio letnie jak np. ROD Bielniki i ROD Kolejarz Dębiec, 80-letnie jak . ROD im. Wł. Piocha w Śmiglu i ROD im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Pierwsze ogrody zakładano głównie po to, aby obok uzyskania produktów żywnościowych zetknąć się z przyrodą, mieć możliwość wypoczynku, odzyskać utracony na skutek działań wojennych spokój i zdrowie. Od samego początku przy zakładaniu ogrodów działkowych zwracano uwagę na sprawę wychowania dzieci i młodzieży, urządzając place zabaw, boiska, półkolonie. Te i inne, niewiele młodsze, ogrody nadal funkcjonują i cieszą swoich działkowców swoim urokiem. Zachowały się też w niektórych z nich elementy ogrodowej infrastruktury z tamtych lat, np. altanka w Gnieźnie, które są otoczone pieczołowitą opieką i traktowane jako świadectwa narodzin ogrodnictwa działkowego.

Pamiętając o najstarszych ogrodach jeszcze z okresu II Rzeczpospolitej nie możemy zapomnieć, że najliczniejszy przyrost ogrodów nastąpił po 1981r., już pod rządami ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych i pod szyldem Polskiego Związku Działkowców. Powstała też najliczniejsza grupa 95 ogrodów, dziś już 35-latków, która swoje istnienie ścisłe wiąże z PZD. Powstawały wtedy największe ogrody jak kompleks ogrodów w Sierosławiu, czy poznańskie ogrody: ROD im. 2 Armii WP – tegoroczny zwycięzca konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2017” , ROD im. Armii Poznań  i ROD Koninko a także ROD Pomowiec w Kościanie, Jutrzenka w Gostyniu oraz ROD im. Gen Sikorskiego w Śremie.

Dziś Okręg Poznański obejmuje obszar Wielkopolski, na którym funkcjonuje 298 rodzinnych ogrodów działkowych, a działki uprawia prawie 55 tys. rodzin. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalona w 2013r. stworzyła dobre warunki do dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Ale sama ustawa nie jest tego wystarczającym gwarantem. O rozwój dba przede wszystkim Polski Związek Działkowców przyjmując programy unowocześniania ogrodów, takie jak:  ROD XXI wieku czy też Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD.  Programy wyzwalają nowe inicjatywy, rodzą pomysły w zakresie zagospodarowania ogrodów, otwierania ich podwoi na potrzeby lokalnych społeczności, modernizowania infrastruktury, by lepiej służyła korzystającym z działek i przebywającym na terenie ogrodów. Dobra współpraca z lokalnymi samorządami owocuje pozyskiwaniem funduszy na rozwój ogrodowej bazy. Jest ona bowiem potrzebna, by zapewnić dobre warunki wypoczynku i rekreacji działkowcom i ich  gościom.

Dotacje samorządowe, pozyskiwanie środków z WFOŚ i GW oraz korzystanie z pożyczek udzielanych przez Fundusz Samopomocowy PZD tworzą warunki  poprawy ogrodowej infrastruktury. Tegoroczne walne zebrania w Okręgu podjęły  liczne uchwały inwestycyjne. Modernizuje się Domy Działkowca, poprawia stan ogrodowych dróg i alejek, remontuje się sieci energetyczne i wodociągowe, poprawia oświetlenie, buduje się też w ogrodach kolejne  place zabaw z atestowanymi urządzeniami, wyposaża się ogrody w siłownie plenerowe i inne urządzenia sportowo-rekreacyjne, dba się o podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej. Za przykład tego ostatniego działania niech posłuży wybudowanie na terenie czterech ogrodów działkowych:  w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego,  ROD Orkan w Jaryszkach, w ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie oraz w ROD Zielony Zakątek w Nowym Tomyślu ścieżek ekologicznych, sfinansowanych z dotacji pozyskanych przez Okręgowy Zarząd PZD z WFOŚ i GW.  Wszystko to prowadzi do podwyższania standardów  ogrodów, które stają się bardziej nowoczesne, a tym samym bardziej przyjazne dla użytkowników i środowiska naturalnego. Można więc skonstatować, że sukces naszego poznańskiego ogrodu – ROD im. 2 Armii WP  w konkursie „ROD roku 2017” nie był przypadkowy i  że w Okręgu Poznańskim  nowoczesność  wchodzi  do ogrodów szerokim frontem.

dr Zdzisław Śliwa, prezes OZ PZD