Tablica pamiątkowa ku czci twórców hymnów polskich…

Wyjątkorotawa uroczystość odbyła się w dniu 26 lutego w Poznaniu na Starym Rynku. Na gmachu Muzeum Instrumentów Muzycznych odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci trzech twórców hymnów polskich, żyjących i tworzących w Wielkopolsce. Tablica zawiera podobizny trzech wybitnych osób zasłużonych dla całego kraju – Józefa Wybickiego (1746-1822), który napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego, Karola Kurpińskiego (1785-1857),  kompozytora „Warszawianki” – hymnu Powstania Listopadowego oraz  Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946), który do słów Marii Konopnickiej napisał muzykę do polskiej pieśni patriotycznej – hymnicznej „Roty”. Data odsłonięcia tablicy nie jest przypadkowa, albowiem to właśnie 26 lutego 1927 r. zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja-Składkowskiego Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie ogłoszony hymnem Polski. Autorami tablicy są artyści plastycy Robert Sobociński i Aleksander Korczak.

Poznań jest jedynym miastem wymienionym w Polskim Hymnie, jest kolebką Państwa Polskiego i przez cały okres istnienia zawsze kojarzony był z wielkim patriotyzmem charakteryzującym społeczeństwo nie tylko miasta, ale całej Wielkopolski. Dlatego wspomnienie tych twórców jest kolejnym przykładem, że w naszym mieście nie zapomina się o ludziach, którzy tyle zrobili dla kraju. Przykre jest, że obecna edukacja młodzieży pomija fakty związków tych wybitnych twórców z Poznaniem, a także niewielu mieszkańców naszego miasta pamięta, że w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu, na tzw. „Skałce Poznańskiej”, obok urny z sercem Jana Henryka Dąbrowskiego, bohatera hymnu, spoczywają Józef Wybicki oraz Feliks Nowowiejski. Dlatego należy o tym wspominać i przypominać…

Podczas uroczystości odśpiewano Hymn Polski, Warszawiankę i Rotę. Zwieńczeniem uroczystości była wizyta w kościele Św. Wojciecha, gdzie złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów na grobach upamiętnionych osób.

 

Tekst i foto: Roman Szymański